slajd2019

A A A

Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie oraz nauczyciele historii i języka polskiego zapraszają nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Tarnowa do wzięcia udziału w czwartej edycji konkursu historycznego o Józefie Piłsudskim w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Konkurs odbędzie się na trzech poziomach edukacyjnych:
- szkoły podstawowe - konkurs recytatorski, praca plastyczna (regulamin),
- szkoły gimnazjalne - konkurs recytatorski, prezentacja multimedialna (regulamin),
- szkoły ponadgimnazjalne - konkurs recytatorski, praca literacka, test wiedzy o Józefie Piłsudskim (regulamin).
W związku z licznymi prośbami przedłużony został termin składania prac konkursowych do dnia 9 marca 2018 roku.
W danej kategorii szkołę może reprezentować więcej niż dwóch uczniów.