ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

W dniu 12 stycznia przedstawiciele klas :1TM, 3TE, 4TM 1DH, 2zk, 3zk odebrali z rąk dyrekcji nagrody za I i II miejsce w konkursie „Na najpiękniej przystrojoną salę lekcyjną, oddającą świąteczny - bożonarodzeniowy nastrój”, którymi są: IMMUNITET od odpowiedzi ustnej i niezapowiedzianych kartkówek w jednym wybranym przez klasę dniu oraz słodkie niespodzianki.