ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

W dniu 24 listopada w naszej szkole odbyło się spotkanie z paniami psycholog oddziału MOPS w Tarnowie. Spotkanie z młodzieżą i prelekcja poświęcone były tematom związanym z przejawami przemocy w rodzinie, szczególnie wobec najsłabszych i najmniejszych – dzieci.

Jest to jeden z wielu elementów międzynarodowej Kampanii Biała Wstążka, będącej symbolem sprzeciwu wobec stosowania przemocy. Hasłem przewodnim tegorocznych obchodów są słowa Janusza Korczaka „Nie ma dzieci – są ludzie…”
Spotkanie miało charakter edukacyjno – informujący, brały w nim udział klasy: III TE, III TT, II TT, grupa 2 IV GH. Rozpowszechnianie tej tematyki może przyczynić się do uwrażliwienia młodzieży na zjawisko. Uczniowie brali aktywny udział w prelekcji. Podczas dyskusji padało mnóstwo pytań, a także ciekawych spostrzeżeń i wniosków. Mamy nadzieję, że po obejrzeniu prezentacji oraz kilku krótkich filmików, wiedza o typach przemocy, rozpoznawaniu ofiar i szukaniu dla nich pomocy, zapadła głęboko w pamięć
i nikt nie pozostanie obojętny wobec drugiego człowieka, któremu dzieje się krzywda.