A A A

Pomagamy temu sympatycznemu świętemu, by mógł dotrzeć do tych, którzy najbardziej go wyglądają, między innymi do dzieci z polskich rodzin na Kresach Wschodnich. Od 16 listopada ponad 40 naszych wolontariuszy przeprowadza zbiórkę darów w domach handlowych MAX i ZENIT.

Swoich pomocników ma św. Mikołaj także w poszczególnych klasach ZSEG, które zakupione do paczek artykuły przekażą do 30 listopada. Paczki spakujemy 4 grudnia, a w dniach 7 - 8 grudnia świąteczne prezenty przekażemy adresatom w Czyszkach, Pnikucie, Strzelczyskach i Krysowicach na Ukrainie.
W wyprawie za naszą wschodnią granicę uczestniczyć będzie siedmioosobowa delegacja z naszej szkoły. O wrażeniach z tego wyjazdu na pewno usłyszymy, a już dziś dziękujemy wszystkim pomocnikom i darczyńcom - za zaangażowanie, życzliwość i hojność.