ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

16 listopada 2017 roku odbyła się kolejna edycja szkolnego konkursu ze znajomości liter alfabetu języka rosyjskiego - АЛФАВИТ МЫ УЖЕ ЗНАЕМ IX.
W konkursie wzięli udział uczniowie klasy I technikum handlowego.

W ciągu 45 minut uczniowie zmagali się z rozwiązaniem otwartych i zamkniętych zadań, w których
mieli wykazać się wiadomościami na temat alfabetu języka rosyjskiego, znajomością liter pisanych i drukowanych alfabetu rosyjskiego, kolejności liter w alfabecie
rosyjskim oraz znajomością podstawowych konstrukcji językowych.
W konkursie zwyciężyli:
Aleksandra Golema – I miejsce
Natalia Wycykał – II miejsce
Aleksandra Mądel – III miejsce
Zwycięzcom trzech najlepszych miejsc zostały wręczone dyplomy oraz upominki rzeczowe.