A A A

8 listopada 2017 r. (środa) odbyły się w naszej szkole wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie. Udział w głosowaniu wzięły 204 osoby, 1 z oddanych głosów był nieważny. Kandydaci na radnych otrzymali następującą liczbę głosów:
Dawid Gryboś z kl. 2 TM – 89 głosów
Angelika Szumniak z kl. 1 TM – 60 głosów
Tomasz Wantuch z kl. 1 DH – 54 głosy
Zgodnie z nowo przyjętym Statutem Młodzieżowej Rady Miejskiej w skład VI Kadencji z naszej szkoły wejdzie dwoje kandydatów z największą uzyskaną liczbą głosów.

Rada jest reprezentacją młodzieży – uczniów szkół publicznych i niepublicznych, mających swoją siedzibę w Tarnowie, która służy wspieraniu i upowszechnianiu idei samorządowej wśród mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa, w tym zwłaszcza wśród młodzieży. W skład Rady wchodzi 37 radnych. Młodzieżowa Rada Miejska w Tarnowie ma charakter konsultacyjny, a jej kadencja trwa 3 lata.
Celem działania Rady jest reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji rządowych i samorządowych, kształtowanie i utrwalenie postaw patriotycznych i demokratycznych, zapewnienie możliwości uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio wpływających na sposób i jakość jej życia, ochrona praw i godności ucznia, promocja kultury, czynny udział w działalności proekologicznej, organizacja przez młodzież pomocy charytatywnej oraz integracja i współpraca środowisk młodzieży.
ZOBACZ ZDJĘCIA