ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Od 6 listopada 2017 r. rozpoczęła się oficjalna współpraca pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Zespołem Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. J. Piłsudskiego w Tanowie. Sygnatariuszami porozumienia podpisanego w budynku ZSEG byli: pani Ewa Skąpska-Wilk - Dyrektor Oddziału ZUS w Tarnowie oraz pan Jerzy Feret – Dyrektor ZSEG.

Podstawowym celem porozumienia jest partnerstwo obu instytucji w zakresie działalności dydaktycznej i rozwojowej, a także współpraca przy realizacji wspólnych projektów z zakresu tematyki ubezpieczeń społecznych. Współpraca na styku nauki oraz praktyki ubezpieczeniowej daje pewność skutecznego połączenia wiedzy i praktyki, jej stosowania oraz realizowania społecznie wartościowych przedsięwzięć. Następstwem zawartej umowy będzie m.in. wsparcie merytoryczne w zakresie ubezpieczeń społecznych zarówno dla uczniów, jak i pracowników ZSEG,  możliwość odbywania praktyk w ZUS przez uczniów ZSEG, udział uczniów w warsztatach potwierdzonych stosownymi certyfikatami - prowadzonych przez pracowników ZUS, a także wiele innych wspólnych przedsięwzięć realizowanych w celu propagowania zagadnień z tematyki ubezpieczeń społecznych.
W podpisaniu umowy uczestniczyli także: pani Magdalena Chrzanowska – Kierownik Samodzielnego Referatu Organizacji i Analiz Oddziału ZUS w Tarnowie, pani Marianna Załoga – wicedyrektor ZSEG, pani Dorota Bargieł-Kurowska – wicedyrektor ZSEG.

Zobacz zdjęcia