A A A

W dniu 31 października 2017 roku uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno–Gastronomicznych w Tarnowie w ramach działań wolontariatu włączyli się czynnie w akcję charytatywną organizowaną przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich oddział Tarnów. Akcja ma na celu „Ocalenie polskich grobów i miejsc pamięci narodowej we Lwowie i na Kresach Wschodnich.

Na Starym Cmentarzu w Tarnowie uczennice: Dominika Tabor - kl. IIITE, Gabriela Czarnik – kl. IIITE, Joanna Michoń – kl. IITM, Patrycja Broda – kl. IITM, Wiktoria Marcinek – kl. ITD., Weronika Ferdynus – kl. IDH, Paulina Majka – kl. IDH, Justyna Drwal – kl. 3zk, wraz z opiekunami p. Małgorzatą Skrabacz oraz p. Małgorzatą Bystrowską, zbierały do puszek datki pieniężne. Wolontariuszkom udało się zebrać 529,10 zł.
Za zebrane podczas tegorocznej kwesty pieniądze TMLiKPW oddział Tarnów planuje wykonać renowację grobu Adama Pietraszkiewicza (1863 – 1917) – generała majora CK Armii, nominowanego na komendanta II Legionu Polskiego (Legionu Wschodniego); remont grobu na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie Antoniego Felczarowskiego (1840 – 1882), powstańca styczniowego, Sybiraka oraz wykonanie II etapu prac remontowo – odtworzeniowych przy grobie Naczelnika Harcerstwa Polskiego – Kazimierza Wyrzykowskiego w Żółkwi.
ZOBACZ ZDJĘCIA

Numer zbiórki: 2017/4375/OR http://zbiorki.gov.pl/zbiorki/zbiorki/wykaz-zbiorek.xhtml