ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Dziękujemy uczniom z klas I TM, I TD, I TE, I DH, II TT, III TE, IV TE, IV TN, IV GH oraz wychowawcom za włączenie się w VI edycję Akcji Pisania Listów do Chorych Dzieci „Marzycielska Poczta ”. Akcja organizowana przez Młodzieżowe Centrum Wolontariatu również w ZSEG cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.

Uczniowie przygotowali listy, kartki pocztowe oraz rysunki dla chorych dzieci: Amelki Czarneckiej i Tobiasza Nowickiego. Korespondencja w ilości 60 sztuk została przekazana w dniu 24 października 2017 roku do Pałacu Młodzieży w Tarnowie. Udało nam się przyczynić do osiągnięcia głównego celu akcji jakim jest zasypanie dzieciaków - podopiecznych Fundacji Dobry Uczynek i Marzycielskiej Poczty - górą listów, rysunków i pozytywnych myśli od tarnowskich koleżanek i kolegów.

Koordynatorzy akcji w ZSEG
Małgorzata Bystrowska
Anna Srebro