ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Marzycielska Poczta to ogólnopolska akcja, która polega na wysłaniu tradycyjnych listów, kartek oraz rysunków do ciężko chorych dzieci. Zapraszamy uczniów naszej szkoły wraz z wychowawcami do aktywnego włączenia się w VI Akcję Pisania Listów do Chorych Dzieci „Marzycielska Poczta” organizowaną przez MCW działające przy tarnowskim Pałacu Młodzieży.

Akcja pisania listów, kartek oraz rysowania rysunków będzie odbywać się podczas godzin do dyspozycji wychowawcy. Niech chore dzieci: Tobiasz Nowicki i Amelia Czarnecka zostaną zasypani górą listów, kartek, rysunków i pozytywnych myśli od swoich tarnowskich kolegów z Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych. Czas trwania akcji do 23 października 2017 roku. Korespondencja zostanie odebrana przez Samorząd Uczniowski w dniu 23 października 2017 roku na dużej przerwie 12:50 – 13:05 i przekazana do MCW przy tarnowskim Pałacu Młodzieży. Prosimy aby listy dostarczyć w kolorowych kopertach. Informacje o zainteresowaniach dzieci są wywieszona na tablicy ogłoszeń Samorządu Szkolnego oraz zostaną przekazane wychowawcom klas.

Koordynatorzy akcji w ZSEG
Małgorzata Bystrowska
Anna Srebro