ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

XII Rajd Szlakami Żołnierzy Wyklętych majora Józefa Kurasia „Orła” „Ognia” w 70 rocznicę śmierci dowódcy odbył się w dniach 29 września – 1 października 2017 roku na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego.

Głównymi organizatorami tegorocznego rajdu były: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, Podhalańska Grupa Rekonstrukcji Historycznej Zgrupowania Partyzanckie "Błyskawica", Stowarzyszenie Odra - Niemen, Fundacja "Pamięć i Wolność" w Waksmundzie. Reprezentanci Koła Historyczno – Turystycznego z naszej szkoły zdobyli zaszczytne III miejsce. Opiekunami młodzieży z ZSEG były - mgr Anna Smoleń i mgr Małgorzata Bystrowska.
Pierwszego dnia po dotarciu do Szkoły Podstawowej w Ostrowsku przenieśliśmy się w lata 1945 – 1947 kiedy to Zgrupowanie Partyzanckie „Błyskawica” toczyło walki na terenie Gorców z siłami KBW i UBP. Niczego niespodziewający się ”młodzi partyzanci” już od odprawy zostali wmieszani w wir walki z komunistyczną władzą PRL. W roku 1945, do którego zostali przeniesieni, musieli zmierzyć się z patrolami Milicji Obywatelskiej, chcącymi niejednokrotnie zastraszyć partyzantów w celu zdobycia informacji, czy też nawet zmusić ich do współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego. Na drodze rajdu „komuchy” zastawiali liczne pułapki i sidła, np. w postaci szpicli mających wtargnąć do szeregów grup powstańczych. Niestety wiele z grup już pierwszego dnia dało się złapać przez odziały MO, po czym zostali skazani na karę więzienia. Po kilku miesiącach (1 noc), zostali objęci amnestią oraz zmuszeni do podpisania dokumentów skazujących na współpracę. Grupy, które kochały swój kraj zdołały uciec, i podejmowały dalsze działania antykomunistyczne. Uczestnicy rajdu zostali poddani wielu próbom i trudnościom, by wspomóc działające na terenach Turbacza odziały partyzanckie. Działacze w pocie czoła wykonywali zadania przydzielone im od przełożonych, między innymi, przekazanie ważnych informacji, pomoc w orientacji oddziałów działających na terenie Małopolski, wsparcie wiedzą taktyczną (niestety, wiązało się to z bliskimi spotkaniami z oddziałami MO, które chciały zmusić uczestników do współpracy, żądano oddawania racji żywnościowych, potwierdzania znajomości komunistycznych władz czy też zdradzenia informacji o stacjonowaniu oddziałów „Ognia”). Po kilkunastu miesiącach (czas w którym przebyliśmy trasę 2 dnia) nasz dowódca „Ogień ” został zmuszony do popełnienia samobójstwa, gdyż UB wpadło na jego trop. Nasze odziały przydzielono do grupy „Wiarusy”, po czym zostaliśmy odmeldowani. Ostatni dzień rajdu miał uhonorować dzielnie walczących partyzantów. Grupa z Tarnowa o pseudonimie „Harnaś” została odznaczona III miejscem spośród 10 grup.
W czasie rajdu poznawaliśmy dzieje niepodległościowego podziemia zbrojnego z lat 1945 - 1947 na terenie Podhala i okolic. Dotarliśmy również do miejsc i obiektów związanych z historią walk o niepodległość, częściowo osobiście mogliśmy uczestniczyć w rekonstrukcji wydarzeń w terenie.
ZOBACZ ZDJĘCIA

Tomasz Boruch, klasa III DH