3d image slider joomla

A A A

profil kelnerOkres nauki: 4 lata
Podbudowa: gimnazjum
Zawód: kelner

 

Kelner wykonuje czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gości w zakładach gastronomicznych, obsługą przyjęć okolicznościowych, obsługą gastronomiczną innych imprez, świadczeniem usług cateringowych poza zakładem gastronomicznym a także obsługą kelnerską gości w pokoju hotelowym. Intensywny rozwój gastronomii w ostatnich latach przekłada się na wzrost możliwości zatrudnienia kelnerów, a także stwarza możliwość otwarcia własnej restauracji czy kawiarni. Dodatkowym atutem tego zawodu jest praca w ciągłym kontakcie z ludźmi. Pozwala to rozwijać u kelnera różne umiejętności, poznawać zwyczaje, kulturę różnych narodów, pogłębiać umiejętności językowe. To wszystko ułatwia również wejście na zagraniczny rynek pracy.

Po ukończeniu kształcenia absolwent danego typu szkoły może być zatrudniony na stanowisku kelnera we wszystkich zakładach gastronomicznych otwartych: np. restauracjach, kawiarniach, herbaciarniach; zamkniętych: np. domach wypoczynkowych, sanatoriach oraz w zakładach gastronomicznych zlokalizowanych w hotelach, motelach i zajazdach.

Realizowane kształcenie zawodowe:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym - ogółem 735 godzin:

 • usługi gastronomiczne,
 • psychologia pracy kelnera,
 • zasady żywienia,
 • technika i bezpieczeństwo w gastronomii,
 • język angielski zawodowy,
 • podstawy technologii gastronomicznej,
 • podstawy działalności gospodarczej,
 • obsługa menadżerska w gastronomii.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym - ogółem 735 godzin:

 • obsługa konsumenta,
 • technologia gastronomiczna,
 • pracownia menadżerska gastronomii.

Praktyki zawodowe: ogółem 320 godz., w tym w klasie drugiej - 160 godz., w klasie trzeciej - 160 godz.

W czteroletnim cyklu kształcenia uczeń może uzyskanie tytułu kelnera po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji wyodrębnionych w ramach zawodu:

K.1-T.9 - WYKONYWANIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH - egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe pod koniec drugiego semestru klasy trzeciej;

K.2-T.10 - ORGANIZACJA USŁUG GASTRONOMICZNYCH - egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

Uzupełnieniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie kelner jest suplement w języku polskim i języku obcym zawierający opis kompetencji zawodowych.

Szkoła posiada największe  w regionie doświadczenie dotyczące kształcenia zawodowego.