ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Świadectwa, aneksy i informacje o wynikach egzaminu maturalnego będą wydawane 30 czerwca 2017 r. od godz. 10.00 w sekretariacie młodzieżowym.