como crear una pagina web

haslo

A A A

Po raz kolejny słowa z Konstytucji 3 Maja zabrzmiały w naszej Szkole, gdy wspólnie obchodziliśmy Narodowe Święto.

„Wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic z największą stałością ducha, niniejszą konstytucję uchwalamy”.

Tym razem rok 1791 przypomniała nam klasa II TE pod kierunkiem pani Małgorzaty Skrabacz oraz pani Anny Gąsior. Uczniowie na szkolnej scenie odegrali wydarzenia towarzyszące obradom Sejmu Wielkiego. Konwencja przedstawienia – łączącego tradycję ze współczesnością, opowiadanie przewodnika dla młodych turystów zwiedzających Zamek Królewski w Warszawie z bogactwem strojów z epoki, muzykę klasyczną i współczesne piosenki w wykonaniu szkolnego zespołu wokalnego – niewątpliwie ułatwiła przypomnienie i zapamiętanie tego tak ważnego dla naszej narodowej historii dokumentu. Pozostaje on bowiem stale świadectwem mądrości politycznej i autentycznej troski o los ojczyzny. O poszukiwaniu patriotyzmu dzisiaj, odpowiadającego wyzwaniom współczesności, mówiły piosenki w wykonaniu zespołu uczniów z klas I TT, I TE, II TD, II TT, III TM i i III TE pod kierunkiem siostry Marty Drobienko i księdza Marcina Gryzło. Uczniowie, powtarzając słowa piosenki Marka Grechuty, pytali:

„Pytać zawsze - dokąd, dokąd?
Gdzie jest prawda, ziemi sól?
Pytać zawsze - jak zagubić
Smutek wszelki, płacz i ból?”

Obchodom Narodowego Święta towarzyszył również uroczysty wystrój szkoły, która udekorowana została kotylionami wykonanymi przez uczniów z klas II TE i III TE.

Anna Gąsior
Małgorzata Skrabacz