como crear una pagina web

A A A

W dniach 5-7 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie miała miejsce prawdziwa wiosna poezji – uroczysty finał Powiatowego Konkursu „Ksiądz Twardowski i świat jego wierszy”, któremu w sposób szczególny towarzyszyły słowa Poety:

„Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka
gdyby wszyscy byli silni jak konie
gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości
gdyby każdy miał to samo
nikt nikomu nie byłby potrzebny”

Organizację konkursu wspierali: Urząd Miasta Tarnowa, Tarnowska Inicjatywa Oświatowa e-ducaTIO, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie, Centrum Handlowe MAX. 

Konkurs, przygotowany przez nauczycieli polonistów z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, miał na celu rozbudzanie zainteresowań czytelnictwem, szczególnie lekturą tekstów poetyckich, pogłębienie znajomości biografii i dorobku artystycznego ks. Jana Twardowskiego, jego refleksji nad światem i człowiekiem, a także zaprezentowanie talentów i uzdolnień młodzieży. Uczniowie szkół podstawowych przedstawiali swoje umiejętności w następujących dziedzinach: praca literacka – krzyżówka, list do księdza Jana Twardowskiego, recytacja, śpiew i praca plastyczna – interpretacja wiersza ks. Jana Twardowskiego, projekt pomnika Poety. Uczniowie szkół gimnazjalnych przygotowali się w następujących kategoriach: recytacja, śpiew, praca literacka, praca plastyczna i prezentacja multimedialna „Ksiądz Twardowski i świat jego wierszy”. Z kolei uczestnicy ze szkół ponadgimnazjalnych rywalizowali w takich dziedzinach, jak: recytacja, śpiew, esej, cykl fotografii. Konkurs we wszystkich kategoriach cieszył się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. W konkursowych zmaganiach wzięły udział 194 osoby ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Tarnowa oraz powiatu tarnowskiego. Tym samym znaleźli się w gronie tych, o których pisał ksiądz Twardowski: „Poezja trafia do ludzi wrażliwych. To nie jest masowa wrażliwość, ale siła tej wrażliwości stanowi wielką wartość”. To z nimi dzielił się swą refleksją nad światem. Ksiądz Poeta powiedział kiedyś: „Nie lubię mówić, że jestem poetą; jestem księdzem, który pisze wiersze. Złożyło się, że są czytane. Tak jak opłatkiem, chcę dzielić się wierszami. Bo jest to dla mnie coś dobrego, serdecznego, co nie jest zatrute nienawiścią, złością, sporami. Wiersze wnoszą ład i harmonię. Odkażają, odtruwają tę dzisiejszą rzeczywistość. Tworzą taki idealny świat, może naiwny dla niektórych, ale zrodzony z dobrej woli”.

ZOBACZ LISTĘ LAUREATÓW

W dniu 5 kwietnia odbył się konkurs w kategoriach: recytacja oraz występy wokalno-instrumentalne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uroczysty finał konkursu w dniu 7 kwietnia rozpoczął wykład przygotowany przez panią dr Elizę Krzyńską-Nawrocką z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Po wysłuchaniu wykładu uczestnicy mieli możliwość obejrzenia wystawy pokonkursowej, na której zaprezentowano prace plastyczne i fotograficzne. Na finałowej gali, którą poprowadziły uczennice Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, obecni byli laureaci, ich nauczyciele, a także rodzice. Mogli oni wysłuchać najlepszych wykonawców w kategoriach: recytacja i śpiew, a także zobaczyć najciekawsze prezentacje multimedialne. W ten sposób wszyscy raz jeszcze posłuchali podpowiedzi księdza Twardowskiego, by zwracać uwagę na rzeczy małe, gdyż w nich odnaleźć można radość życia: „Wpadła mi kiedyś pocztówka z reprodukcją jednego z obrazów van Gogha. Obraz nosi tytuł Pierwsze kroki. Widzimy jak w scenerii ukwieconego podwórka matka podtrzymuje małe dziecko, które stawia pierwsze kroki i chce iść w kierunku ojca klęczącego opodal z wyciągniętym ramionami. Uśmiech dziecka może oderwać od kłopotów męczących na co dzień. Ile małych uroczych spraw, które mogą nas zadziwić i odwrócić uwagę od własnych wielkich dramatów”.

Jak wypada na szkołę, w której uczniowie przygotowują się do pracy w branży gastronomicznej, podczas finałowej gali nie zabrakło też słodkiego poczęstunku.

Nagrody laureatom konkursowych zmagań wręczali pan dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie mgr Jerzy Feret, Bogdan Jasiewicz – specjalista z zakresu marketingu w Centrum Handlowym Max Tarnowie, który był głównym sponsorem nagród dla uczestników, pani wicedyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie mgr Lidia Marzec i pani dr Eliza Krzyńska-Nawrocka. Na liście fundatorów nagród znalazły się także wydawnictwa: Znak, Arcana, Wydawnictwo Literackie, Wydawnictwo św. Wojciech i Wydawnictwo Księży Sercanów Dehon.

Wiosenne spotkania z poezją w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych stały się tradycją. To już czwarte spotkanie po konkursach poświęconych Czesławowi Miłoszowi, Wisławie Szymborskiej, Zbigniewowi Herbertowi. Niesłabnące zainteresowanie kolejnymi edycjami konkursu pozwala wierzyć, że nadal, jak mówił Ks. Jan Twardowski: „Powołaniem poezji jest ocalać wartości najważniejsze i podeptane”.

ZOBACZ ZDJĘCIA

Anna Gąsior