como crear una pagina web

haslo

A A A

NAJLEPSI MŁODZI MENEDŻEROWIE KSZTAŁCĄ SIĘ W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH W TARNOWIE

Dnia 4 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie przeprowadzony został IV Międzyszkolny Konkurs Menedżerski, w którym rywalizowali uczniowie tarnowskich szkół ponadgimnazjalnych.

Celem konkursu było rozwijanie zainteresowania uczniów tematyką inwestowania na polskim rynku kapitałowym oraz sprawdzenie umiejętności podejmowania przez młodzież decyzji związanych z zarządzaniem swoim kapitałem w zmieniających się warunkach makroekonomicznych w Polsce.
Organizatorami Konkursu Menedżerskiego byli:
• Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. J. Piłsudskiego w Tarnowie, reprezentowany przez Pana Jerzego Fereta
• Dom Maklerski BDM S.A. Oddział w Tarnowie, reprezentowany przez Dyrektora Punktu Obsługi Klienta - Pana Jana Kiełbasę.
Do konkursu zakwalifikowały się cztery zespoły z następujących szkół:
1) II Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie - Aleksandra Zołądź i Dawid Dębowski
2) II Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie – Marceli Praga i Aleksander Duź
3) Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie - Piotr Kania i Mateusz Korzeniowski
4) Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie - Tomasz Nowak i Natalia Dębosz
Konkurs składał się z dwóch etapów:
Etap I – Quiz wiedzy ekonomiczno-giełdowej, w którym każdy zespół odpowiadał na pytania z zakresu pojęć ekonomiczno-giełdowych.
Pytania pogrupowane były w dwie kategorie: 1) pojęcia ekonomiczne oraz 2) papiery wartościowe i giełda.
W tym etapie jeden z zespołów z II LO zakończył rywalizację, tracąc możliwość uczestniczenia w rozgrywce finałowej.
Do drugiego etapu przystąpiły pozostałe trzy zespoły.
Etap II - FINAŁ - miał charakter gry inwestycyjnej, której głównym zadaniem był dobór najlepszych klas funduszy inwestycyjnych do zmieniających się warunków makroekonomicznych w Polsce. Dla celów konkursowych przyjęty został pewien okres historyczny (3 lata) po to, aby wyniki rozgrywki oparte były na autentycznych danych i realnych wynikach.
Zadaniem każdego z zespołów było dokonanie alokacji dostępnych aktywów początkowych (100.000 zł) oraz ich realokacja w kolejnych okresach rocznych w sposób adekwatny do zmieniających się warunków makroekonomicznych w kraju poprzez procentowy wybór funduszy o różnym ryzyku w każdym roku.
W wyniku zaciętej rywalizacji wyłoniono zwycięzców:
I miejsce - Tomasz Nowak i Natalia Dębosz (ZSEG)
II miejsce - Marceli Praga i Aleksander Duź (II LO)
III miejsce - Piotr Kania i Mateusz Korzeniowski (ZSME)
IV miejsce - Aleksandra Zołądź i Dawid Dębowski (II LO)
Wszyscy finaliści uhonorowani zostali atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi, ufundowanymi przez: Urząd Miasta Tarnowa i Dom Maklerski BDM S.A.

Marzena Malec-Witek
opiekun SGPW