slajd2019

A A A

Pan Dyrektor Jerzy Feret w obecności wychowawcy pani Anny Gąsior wręczył nagrody laureatom szklonego konkursu uczennicom z klasy 3 TE, które w ostatnim tygodniu zajęły się poszukiwaniami na terenie szkoły pytań do krzyżówki, którą można było pobrać ze strony szkoły. Po jej skompletowaniu i szybkim oddaniu, nastąpił czas weryfikacji i nagród:
I miejsce – Klaudia Gębka
II miejsce - Weronika Kuta
III miejsce - Katarzyna Mikos.

Krzyżówka wpisała się w obchody Tygodnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w naszej szkole i choć nie udało się zrealizować wyjścia na Cmentarz Komunalny w Krzyżu celem przeprowadzenia Apelu Pamięci oraz projekcji filmu „Inka 1946”, można uznać, że cele zostały zrealizowane tzn. przypomnienie społeczności szkolnej roli podziemia niepodległościowego z lat 1944-1956.

ZOBACZ ZDJĘCIA

Józef Parys
opiekun Koła Historyczno-Turystycznego