ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie oraz Tarnowski Lider Przedmiotowy z Historii i WOS-u serdecznie zapraszają nauczycieli – opiekunów uczniów oraz zakwalifikowanych finalistów z szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Tarnowa do wzięcia udziału w rozstrzygającym teście wiedzy (30 osób), który odbędzie się 17 marca 2017 roku (piątek) w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego, ul. gen. J. Bema 9/11, pierwsze piętro, sala nr 115 o godzinie 10:00 – 60 minut.

ZAKWALIFIKOWANE SZKOŁY:
XVI Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego
VII Liceum Ogólnokształcące
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika – Technikum nr 5
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika – XIV Liceum Ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych – Technikum nr 4 im. Tadeusza Tertila
Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego

Józef Parys