ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Wchodząc do budynku naszej Szkoły, obok portretu jej Patrona Marszałka Józefa Piłsudskiego, możemy przeczytać słowa: „Ten, kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani nie ma prawa do przyszłości”. Te słowa brzmią szczególnie co roku 5 grudnia, gdy wspominamy postać Patrona Zespołu Szkól Ekonomiczno-Gastronomicznych w dniu jego urodzin i obchodzimy Święto Szkoły, przypominając zarówno jej historię i tradycję, jak i ciesząc się codzienną pracą, zaangażowaniem i sukcesami jej obecnych uczniów i nauczycieli. To już 109 lat obecności naszej Szkoły na mapie Tarnowa i w życiu jego mieszkańców.

Święto Szkoły 2020, obchodzone w roku, gdy wspominamy 100-lecie bitwy warszawskiej, określanej mianem "cudu nad Wisłą", która zadecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości i uratowaniu Europy przed bolszewizmem, każe raz jeszcze wspomnieć uczniów naszej Szkoły, wówczas Krajowej Szkoły Kupieckiej. W latach pierwszej wojny światowej walczyli oni o wolność, potem uczestniczyli w zmaganiach 1920 roku. To o nich piszą zachowane w archiwum kroniki:
„Hasło walki z wiekowym wrogiem Polaków żywy znalazło oddźwięk w sercach naszej młodzieży! Wychowankowie Zakładu, chociaż kształcili się w szkole zawodowej, gdzie nieczęsto mieli sposobność słyszeć słowa o miłości ojczyzny i patriotyzmie, porzucają naukę i owiani zapałem chwili spieszą dobrowolnie pod sztandary Legionów, walczących za świętą sprawę Ojczyzny.
Prawie 50 % uczniów Szkoły 2-klasowej z roku 1913/14 służy w Legionach. Cyfra ta sama przez się wiele mówi!
Ale silniej jeszcze wystąpi na jaw gorący patriotyzm naszej młodzieży, gdy weźmiemy pod uwagę, że większość tych młodych żołnierzy wstąpiło do szeregów, nie mając ustawą wymaganego wieku, że byli to chłopcy z nieukończonym 16, lub15 rokiem życia!”

Święto Szkoły każe z wdzięcznością przypomnieć pokolenia uczniów i pracowników szkoły, którzy tworzyli piękną historię także w czasach trudnych, przyjmując od 1935 za swego Patrona Józefa Piłsudskiego. Wiedzieli, że zawsze stawiał on wysokie wymagania. Starali się te wymagania realizować również wtedy, gdy w okresie po II wojnie światowej pamięć o Marszałku miała zostać wymazana. Dzięki ich konsekwencji i uporowi Szkoła od 1996 roku znów nosi imię Józefa Piłsudskiego.

Warto te zmagania przypomnieć dzisiaj, w trudnym czasie pandemii, gdy nie spotkamy się w szkolnej społeczności, by cieszyć się miejscem, w którym uczymy się, pracujemy, budujemy naszą przeszłość. Możemy jednak spojrzeć na to z optymizmem – nasza Szkoła w 2020 roku to już nie tylko budynek przy ul. Bema, ale każde miejsce, w którym na platformie Teams spotykają się nauczyciele i uczniowie i nadal z pasją, mimo trudności, także tych technicznych, realizują swoje cele, nie pozwalając pokonać się beznadziejności i zniechęceniu. Ważna jest tworzona mimo oddalenia wspólnota, której odzwierciedleniem są organizowane, jak co roku, z okazji Święta ZSEG szkolne konkursy, w których tak wielu uczniów zgłosiło swój udział. Także teraz, a może szczególnie teraz, chcą zaprezentować kulinarne odkrycia i wiedzę ekonomiczną, poszerzać kompetencje językowe i przypomnieć postać Józefa Piłsudskiego.

To dzisiaj Patron Szkoły w dni jej Święta przypomina nam wszystkim, ucząc odwagi w tym trudnym czasie: „O zwycięstwie rozstrzygają tajniki duszy, szalą jest serce, wola, charakter i umiejętność trwania”.

Dyrekcja i  Nauczyciele ZSEG

Historia szkoły - warto spojrzeć

Menager na stronęUczniowie naszej szkoły: Kinga Maj, Katarzyna Zając i Piotr Bieleński z klasy 4TE w dniach 2 i 3 grudnia wzięli udział w finale konkursu "Menager Roku". Konkurs zorganizowała Fundacja "Będzie Dobrze" z siedzibą w Starym Sączu, a był on realizowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego województwa małopolskiego w ramach projektu "Edukacja – zdalnie i cyfrowo". Nasi uczniowie przez dwa dni zarządzali wirtualną agencją eventową w ramach Branżowych Symulacji Biznesowych firmy REVAS. Dzięki odważnym decyzjom biznesowym, uzyskali trzeci wynik wśród rywalizujących o tytuł "Menager roku" drużyn.

Zapraszamy wszystkich uczniów klas I i II naszej szkoły do udziału w Szkolnym Konkursie Wiedzy Ekonomicznej, który odbędzie się dnia 4 grudnia 2020 r. od godziny 11.30 do 12.15. Konkurs będzie przeprowadzony w formie testu on-line na platformie internetowej. Link do testu zostanie przesłany przez Microsoft Teams na kanale ogólnym zespołu Uczniowie ZSEG. Logując się należy podać imię, nazwisko oraz klasę. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani za pomocą e-dziennika. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Organizatorzy Konkursu
Marzena Malec-Witek
Małgorzata Migduła

wolontariat

Wolontariat to praca, którą wykonuje się bezinteresownie, z potrzeby serca, bezcenna z punktu widzenia adresatów pomocy i osób, które podejmują działalność na rzecz innych, wykraczającą poza więzi rodzinno – przyjacielsko - koleżeńskie. Sposobnością do wyrażenia uznania dla trudu wolontariuszy na całym świecie jest obchodzony z inicjatywy ONZ od 1986 roku Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.
Obchody tego wydarzenia są okazją, by pokazać, jak wielką rolę odgrywają osoby zaangażowane w pracę społeczną na rzecz innych - na poziomie szkolnym, lokalnym, krajowym i międzynarodowym. To też doskonały moment dla samych wolontariuszy, by pochwalili się zrealizowanymi inicjatywami i zachęcili do współdziałania wszystkich tych, którzy na razie stoją z boku. 

W ramach obchodów Święta Szkoły uczniowie ZSEG wzięli udział w Szkolnym Konkursie Wiedzy o jej patronie - Józefie Piłsudskim „W hołdzie patronowi Józefowi Piłsudskiemu”
Wyniki Szkolnego Konkursu Wiedzy

Dnia 3.12.2020 r. uczniowie pięciu klas naszej szkoły: kl. III TE, kl. II THG, kl. I TE, kl. IV TE, kl. III TM uczestniczyli w spotkaniach z zakresu edukacji prawnej w ramach realizacji projektu pn. "Edukacja – zdalnie i cyfrowo". Zajęcia w formie on-line prowadził Pan Witold Krzak ze Stowarzyszenia "Podaruj dzieciom promyk słońca".

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z  dnia  24  listopada  2020 r. okres zawieszenia zajęć stacjonarnych jest przedłużony do 3 stycznia  2021 r.
Powyższe rozporządzenie zezwala na prowadzenie zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Biorąc powyższe pod uwagę od dnia 30 listopada 2020 r. w sposób stacjonarny  będą miały zajęcia klasy: III TM - poniedziałek, 3BC - piątek, 3BK - czwartek, IV TE poniedziałek, IV TM - środa, IV DH/H - czwartek.

Od 30 listopada 2020 r. korekta podziału godzin - proszę sprawdzić na stronie szkoły.

Dnia 30 listopada 2020 roku odbył się Literacki konkurs czytelniczy online ze znajomości mitologii. W konkursie wzięło udział 6 uczniów naszej szkoły. Konkurs miał formę testu i został przeprowadzony na platformie Microsoft Teams. Uczestnicy konkursu wykazali się bardzo dużą wiedzą, co widoczne było w niewielkich różnicach punktowych pomiędzy zawodnikami.

W piątek 27 listopada 2020 przedstawiciele Klubu Europejskiego oraz Młodych Ambasadorów programu EPAS z naszej szkoły wzięli udział w obradach Europarlamentu w ramach międzynarodowego projektu EUROSCOLA prowadzonych na żywo z Parlamentu Europejskiego w Strasbourgu. W tym międzynarodowym wydarzeniu wzięły udział 62 szkoły, czyli ponad 2000 uczniów z całej Europy. Spotkanie dotyczyło ogólnoświatowego problemu, jakim jest globalne ocieplenie i zanieczyszczenie środowiska.

Od 1988 roku dzień 1 grudnia jest obchodzony jako Światowy Dzień AIDS. Jego celem jest uwrażliwienie na problem oraz solidaryzowanie się z ludźmi dotkniętymi tą chorobą. Jest to bardzo ważna data, która integruje wiele działań związanych z profilaktyką HIV/AIDS, podejmowanych na całym świecie, nad jego koncepcją przez cały rok pracuje wielu ludzi.
Od 12 lat z okazji 1 grudnia na całym świecie przeprowadzana jest kampania, mająca za zadanie zwrócenie oczu całego świata na problem HIV/AIDS.


ozdobyRada Rodziców przy ZSEG dziękuje paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Jonin za przekazanie pięknych ozdób choinkowych. Dochód ze sprzedaży zasili tzw. fundusz remontowy. Zachęcamy pracowników szkoły i uczniów do nabywania pięknych ozdób.

Rada Rodziców ZSEG