ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Informacja dla uczniów o egzaminie praktycznym w kwalifikacjach AU.20, TG.04 i TG.07:

- na egzamin należy zgłosić się pół godziny przed jego rozpoczęciem

- wymagane jest posiadanie maseczki lub przyłbicy

- należy zabrać odzież roboczą wymaganą na stanowisku egzaminacyjnym

- przed wejściem do sali sprawdzany jest dokument z aktualnym zdjęciem ucznia

- nie wolno wnosić na salę żadnych urządzeń telekomunikacyjnych

- należy posiadać własny długopis z czarnym tuszem i kalkulator prosty

- przydzielona szatnia dla uczniów nr 18 (koło wejścia głównego)

- w kwalifikacji TG.07 uczeń przynosi własne pojemniki na żywność, w które pakuje wykonane danie

- listy z przydziałem do sal i zmian znajdują się tutaj: http://www.zseg.tarnow.pl/index.php/egzamin-zawodowy-2020

Na egzamin należy zgłosić się najpóźniej pół godziny przed jego rozpoczęciem z dowodem osobistym lub innym dokumentem (koniecznie z aktualnym zdjęciem).

Uczniowie przynoszą ze sobą przybory i materiały wskazane w komunikacie dyrektora CKE.
Na salę nie wolno wnosić telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych.
Szczegółowe informacje dla wszystkich zdających znajdują się tu: http://www.zseg.tarnow.pl/index.php/egzamin-zawodowy-2020

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Nr 24/2019/2020 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w dniach od 15 do 26 czerwca 2020 r.

Dnia 19 czerwca 2020 r. trzyosobowy zespół uczniów z klasy II TE - Banaś Kamila, Cichowski Sebastian i Kozioł Katarzyna pod opieką Pani Marzeny Malec-Witek - reprezentował naszą szkołę w Ogólnopolskiej Olimpiadzie ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

Człowiek jest stworzony do radości! – te słowa Jana Pawła II stanowiły jeden z tematów zaproponowanych do rozważenia w Szkolnym Konkursie Literacko Plastycznym „Pamiętamy. Ojcu świętemu Janowi Pawłowi II w stulecie urodzin”.