A A A

Na egzamin należy zgłosić się najpóźniej pół godziny przed jego rozpoczęciem z dowodem osobistym lub innym dokumentem (koniecznie z aktualnym zdjęciem).
Uczniowie przynoszą ze sobą przybory i materiały wskazane w komunikacie dyrektora CKE.
Na salę nie wolno wnosić telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych.
Szczegółowe informacje dla wszystkich zdających znajdują się w załącznikach.

Kierownik szkolenia praktycznego
Grażyna Łątka

Wewnętrzny harmonogram części praktycznej  egzaminu - technikum
Wewnętrzny harmonogram, części pisemnej - technikum
Wewnętrzny harmonogram części praktycznej  egzaminu - SBI
Wewnętrzny harmonogram, części pisemnej - SBI
Komunikat o pomocach - część pisemna egzaminu
Komunikat o pomocach - część praktyczna egzaminu

Informujemy, że Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. wprowadziło zasady organizacji dodatkowych zajęć, których celem jest uzupełnienie braków powstałych podczas kształcenia na odległość.
W ramach tych zajęć mogą być organizowane lekcje wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z przedmiotów ogólnokształcących.
Zajęcia będą organizowane w terminie od 2 września do 22 grudnia 2021 r. Udział uczniów w zajęciach wspomagających nie jest obowiązkowy – zajęcia są organizowane dla chętnych uczniów, przy czym grupa musi liczyć co najmniej 10 osób. Możliwa jest także organizacja zajęć międzyoddziałowych.
Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń składają pisemną deklarację uczestnictwa ucznia w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów.
Termin składania deklaracji - u wychowawcy klasy - do 21 czerwca 2021r. (max do godz. 12.00)
Złożenie deklaracji zobowiązuje ucznia do uczestnictwa w danych zajęciach.
Zachęcamy do skorzystania z tej dodatkowej formy uzupełnienia wiadomości.

Pobierz deklarację DOCX lub PDF

Pamiętaj o rozwadze nad wodą!
Sprzyjająca pogoda, wysokie temperatury i słońce sprawiają, że właśnie nad wodą wypoczywamy najchętniej. Jednak jezioro, rzeka czy morze to nie tylko relaks i odpoczynek, ale także mnóstwo zagrożeń. To przede wszystkim tutaj liczy się pilna uwaga i przezorność wypoczywających. Przecenienie własnych umiejętności podczas kąpieli i niedostateczna opieka nad dziećmi mogą być tragiczne w skutkach. Przy okazji letnich wycieczek i aktywnego wypoczynku – o tragedię nietrudno.
Policja przypomina o podstawowych zasadach, które obowiązują podczas pobytu w rejonach/okolicach zbiorników wodnych.

Podziękowania z Państwowej Inspekcji PracyW bieżącym roku szkolnym nasza szkoła po raz kolejny brała udział w programie prewencyjnym Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura Bezpieczeństwa”.

W dniu 7 czerwca 2021 r. w ZSEG 46 uczniów uczestniczyło w szkoleniu kelnerskim. Uczniowie z dużym zaangażowaniem ćwiczyli noszenie tac, talerzy, serwowanie potraw. Szkolenie prowadził p. Grzegorz Górnik. Poznane arkana zawodu kelnera ułatwi dalsze zdobywanie wiedzy z dziedziny obsługi gości. Każdy uczestnik otrzymał certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

Elżbieta Teper

W dniach 10 – 28 maja 2021 roku w ZSEG odbywała się zbiórka suchej karmy dla kotów. „Majową zbiórką dla Kocurka” wspieraliśmy działania Tarnowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, którego przedstawiciele, często ludzie starsi, niezamożni dokarmiają bezdomne koty lub organizują dla nich „domy zastępcze”. W akcję charytatywną włączyły się następujące klasy: 3TE, 3TM, 3TD, 3TT, 3BC, 3BK, 2TEG, 2TMG, 2TDG, 2DRG, 2BKG, 2TD, 2ER, 2BC, 1MR. Udało nam się zebrać 53,65kg. Serdecznie dziękujemy młodzieży za hojność i wrażliwość, jak dotąd niezawodne oręże w pomaganiu innym!

Małgorzata Bystrowska, Małgorzata Skrabacz

W dniu 4 czerwca 2021 r. szkoła będzie zamknięta.

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 7/2020/2021 dzień 4 czerwca 2021 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 33/2020/2021 dzień 4 czerwca 2021 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji i obsługi.

Zgodnie z rozporządzeniem MEiN od dnia 31 maja 2021 r. wszystkie klasy wracają do nauki stacjonarnej.

Zarządzenie Dyrektora Szkoły z dnia 28 maja 2021 r.

Rozporządzenie MEiN z dnia 28 maja 2021 r.

Dnia 31 maja 2021 roku w Krakowie odbył się międzyszkolny finał akcji edukacyjnej dotyczącej przedsiębiorczości społecznej pn. „Szkoła Biznesu Społecznego”, organizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. W finale brało udział 15 drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego. Uczniowie naszej szkoły Mateusz Kłusek i Mateusz Myszor z klasy III TE zajęli drugie miejsce.
Serdecznie gratulujemy!

Opiekun: Małgorzata Migduła, Renata Fior

W dniu 7.06.2021 r. w sali obsługi Konsumenta odbędzie się szkolenie kelnerskie dla uczniów ZSEG

Szkolenie będzie odbywało się w dwóch turach Lista uczestników