Pomoc socjalna dla uczniów 2014/2015

Stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny. Szczegółowe informacje

WYNIKI EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

WYNIKI EGZAMINÓW ZAWODOWYCH
(STARY I NOWY EGZAMIN)

Informujemy, że dyplomy, świadectwa oraz informacje o wynikach egzaminów będą wydawane zdającym w dniu 29 sierpnia (piątek) od godziny 1000 w sekretariacie młodzieżowym szkoły.
Po odbiór proszę się zgłosić z dowodem osobistym lub legitymacją szkolną.

Wyprawka szkolna 2014/2015

W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. "Wyprawka szkolna" szkoła będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie podręczników do dnia 9 września 2014 r. 
Wnioski można  pobrać i składać w sekretariacie młodzieżowym codziennie od 8:00 do 15:00.
Dodatkowe informacje na stronie: http://edunet.tarnow.pl/pl/aktual/inf/rodz/wyprawka_szkolna_2014_2015

Informacja dla uczniów przyjętych do ZSEG

Uczniowie przyjęci do ZSEG w zawodach gastronomicznych:

• technik żywienia i usług gastronomicznych,
• kelner, 
• kucharz, 
• cukiernik,
zobowiązani są do wykonania badań w kierunku nosicielstwa w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnowie przy ul. Mościckiego 10  tel. 14 621 70 97 w terminie od 14.07.14 do 22.08.14 r.
Badania są bezpłatne – nie obowiązuje skierowanie ze szkoły – SANEPID otrzymał listy uczniów przyjętych do ZSEG.
Od 1 września 2014 roku wstęp do pracowni gastronomicznych mają tylko uczniowie, którzy posiadają aktualną książeczkę zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych (opieczętowaną przez PSSE i lekarza). 
Książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych można nabyć w sklepach papierniczych.
Książeczki zdrowia należy przekazać wychowawcy w pierwszym tygodniu września 2014 r.

Projekt „Pierwszy dzwonek”

Urząd Miasta Tarnowa ogłasza nabór deklaracji uczestnictwa w projekcie „Pierwszy dzwonek”, polegającym na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych tj. otrzymania jednorazowej dotacji na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.

Czytaj więcej...

Matura poprawkowa

Osoby przystępujące do egzaminu poprawkowego proszone są o potwierdzenie własnoręcznym podpisem zgodności danych osobowych wprowadzonych do systemu OBIEG – sekretariat młodzieżowy szkoły czynny w okresie wakacji codziennie w godz. od 8:00 do 14:30. Potwierdzenie w/w danych osobowych jest konieczne przed przystąpieniem do egzaminu.

Czytaj więcej...

698569
Visitors Counter

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję cookies pochodzące z tej strony.