WOLNE MIEJSCA: technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, cukiernik. ZAPRASZAMY!

A A A

Zapraszamy do skorzystania z programu "Dzwonek na obiad". 

Szczegóły na stronie https://dzwoneknaobiad.pl/

Uczniowie przyjęci do naszej szkoły w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych, cukiernik, kucharz zobowiązani są do wykonania badań sanitarno-epidemiologicznych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnowie przy ul. Mościckiego 10, w okresie od 18.07.2016 do 19.08.2016. 
Z wyłączeniem 25.07.2016 do 31.07.2016  - nie będzie można wykonywać badań w kierunku nosicielstwa.
Badania są bezpłatne – szkoła przesłała do Sanepidu listę uczniów przyjętych - proszę się powołać na tą listę.
Po odebraniu wyników z Sanepidu uczeń zobowiązany jest udać się do lekarza – może być lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz medycyny pracy w celu otrzymania
stosownego orzeczenia. Szkoła nie wydaje żadnych skierowań.
Można sobie zakupić „Książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych” i w niej przechowywać orzeczenie. Orzeczenia należy przekazać wychowawcy 1 września 2016 r.

Egzaminy poprawkowe odbędą  się 25 i 26 sierpnia 2016 r.
Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły - tel. 14 636 10 76

Szkoła dysponuje wolnymi miejscami w zawodach:
- technik ekonomista,
- technik hotelarstwa,
- technik żywienia i usług gastronomicznych,
- kucharz,
- cukiernik.
Zapraszamy. 

Wydawanie świadectw maturalnych 5 lipca 2016 r. od godz. 10.00 w sekretariacie głównym.

Mamy przyjemność poinformować, że nasza szkoła została wyróżniona za upowszechnianie profilaktyki "Europejskiego kodeksu walki z rakiem". Z pośród 465 szkół zostało wyróżnionych 53, w tym Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych. W szkole prowadzono zajęcia promujące zdrowy styl żywienia i badań profilaktycznych.

Koordynatorzy
M. Kawa, E. Duda-Drożdż