3d image slider joomla

 

A A A

W dniach 22-23 kwietnia 2016 roku w Żarnowcu odbyły się eliminacje okręgowe 40 edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Organizatorem olimpiady jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. W eliminacjach uczestniczyła młodzież z okręgu krakowskiego obejmującego województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie oraz świętokrzyskie. Zmagania odbywały się w 11 blokach tematycznych. Naszą Szkołę reprezentowała Kamila Sowa, która startowała w bloku Gastronomia, obok innych 35 uczestników.

Absolwenci, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu z matematyki przynoszą kalkulator prosty do sekretariatu młodzieżowego najpóźniej w dniu egzaminu.
Absolwentów zdających język polski ustny obowiązuje na egzaminie przygotowana i podpisana bibliografia.
Jednocześnie przypominamy o konieczności potwierdzenia własnoręcznym podpisem danych osobowych wprowadzonych do systemu OBIEG. Osoby, które do chwili obecnej tego nie zrobiły zobowiązane są do pilnego zgłoszenia się w sekretariacie młodzieżowym szkoły w dniach: poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 12.00. Potwierdzenie w/w danych osobowych jest konieczne przed przystąpieniem do egzaminu.

Harmonogram części ustnej i pisemnej egzaminu maturalnego znajduje się w gablocie na I piętrze szkoły.

W dniu egzaminu maturalnego zdający zgłaszają się 30 min. przed rozpoczęciem z dowodem osobistym!

W Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie 22 kwietnia 2016 roku odbyła się uroczysta Gala Finałowa II Miejskiego Konkursu Wiedzy o Józefie Piłsudskim. W szkolnych eliminacjach konkursu uczestniczyło ponad 500 uczniów z 21 placówek oświatowych z terenu miasta Tarnowa. W części finałowej udział wzięło 126 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, by ostatecznie zostało wyłonionych 30 laureatów. Konkurs w tym roku podczas swojej już drugiej odsłony został rozbudowany o kilka nowych części. W całości składał się z części historycznej, recytatorskiej, śpiewu patriotycznego, pracy literackiej, pracy plastycznej i pracy fotograficznej.

Z okazji zbliżającego się święta flagi oraz święta uchwalenia Konstytucji 3 Maja serdecznie zapraszamy uczniów wraz z wychowawcami i opiekunami sal lekcyjnych do wzięcia udziału w KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJ PRZYSTROJONA SALĘ LEKCYJNĄ W "PATRIOTYCZNYM TONIE". Konkurs jest częścią realizowanego w naszej szkole programu edukacyjnego z zakresu wychowania patriotycznego: Pamiętam i patrzę w przyszłość...
Ideą konkursu jest poszerzenie wiedzy z zakresu historii Polski, utrwalenie symboliki narodowej poprzez tworzenie form artystycznych, kształtowanie zainteresowań i uzdolnień poprzez spontaniczną ekspresję plastyczną oraz poczucie przynależności narodowej i patriotyzmu.

Dnia 13 kwietnia 2016 roku odbyła się w naszej szkole V edycja Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego "Focus on Matura Skills". W konkursie udział wzięli uczniowie klas I i II tarnowskich techników. Uczestnicy konkursu zmierzyli się z testem, który obejmował znajomość rozumienia tekstu pisanego oraz rozpoznawanie i stosowanie struktur leksykalno – gramatycznych. W oczekiwaniu na wyniki uczestnicy wraz z opiekunami mogli spróbować wyrobów cukierniczych przygotowanych przez uczniów klas gastronomicznych.