A A A

Gratulacje dla Agaty Gąciarz oraz Klaudii Kołodziejczyk – laureatek III Międzynarodowego Konkursu Wiedzy o Kresach
W dniach 14 – 15 czerwca odbył się w Lublinie II Światowy Kongres Środowisk Kresowych, w ramach którego podsumowano III Międzynarodowy Konkurs o Kresach. Na uroczystość tę zaproszono zdobywców I miejsca w poszczególnych kategoriach konkursowych.

W czerwcu 2019r. członkowie Klubu Europejskiego włączyli się w kampanię Komisji Europejskiej #RaiseYourPencil, która ma zachęcić młodych Europejczyków do wyrażenia solidarności z rówieśnikami spoza UE, którzy z powodu sytuacji kryzysowych w swoich małych ojczyznach nie mogą uczęszczać do szkoły.

Praktyczne umiejętności w handlu - Innowacja pedagogiczna w LIDL sp. z o.o. sp.k.
Uczniowie klasy II DH kształcący się w zawodzie technik handlowiec uczestniczyli w ciągu roku szkolnego w zajęciach warsztatowych, wizytach zawodoznawczych i szkoleniach w sklepach LIDL oraz Centrum Dystrybucji LIDL na terenie Tarnowa.
Realizacja tego projektu pozwala uczniom na poznanie przyszłych miejsc pracy. W nowym roku szkolnym uczniowie będą odbywali praktykę zawodową 4-tygodniową we wszystkich sklepach firmy LIDL.
Opiekunem projektu jest kierownik szkolenia praktycznego Grażyna Łątka.
ZOBACZ ZDJĘCIA

Dnia 13 czerwca 2019r. 5-osobowa drużyna z Klubu Europejskiego w składzie: P.Ptak, K.Świerczek, P.Bieleński, K.Rudny, P.Kozioł  pod opieką pani Małgorzaty Krzemińskiej wzięła udział w Wirtualnym Festiwalu Internetowym z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Uchodźcy – święta ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Stowarzyszenie Podaruj Dzieciom Promyk Słońca w Tarnowie nagrodziło uczniów naszej szkoły podczas VI Gali Tarnowskiej Marki Talentu, która odbyła się 12 czerwca 2019 r. o godz. 1000 w auli PWSZ.

Technikum nr 5 im. Jana Kilińskiego i Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 im. Jana Kilńskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu są organizatorami Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego poświęconego Janowi Kilińskiemu „Zwykli ludzie wielkimi bohaterami”. Patronat nad Konkursem objęli:

W dniu 4.06.2019 r. odbył się konkurs geograficzny dla uczniów klas pierwszych, pt.: „Parki narodowe w Polsce”.

Dnia 6 czerwca 2019 przeprowadzony został Szkolny Turniej Wiedzy o Społeczeństwie, w którym udział wzięło 12 uczniów z klas: 2 TE, 2 TM oraz 2 DH.