110 braz
   REKRUTACJA  NA  ROK  SZKOLNY  2022/2023   
    sekretariat młodzieżowy czynny w godz.:  8:00 - 15:00, tel. 14 636 10 77, wew. 26    
A A A

Uczniowie, którzy są chętni do pracy w Prezydium Samorządu Szkolnego, proszeni są o zgłaszanie swojej kandydatury do opiekunów Samorządu Szkolnego: prof. Aleksandry Jarząb, prof. Małgorzaty Hołdy oraz prof. Agnieszki Salawy.
CHCESZ MIEĆ WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE SZKOŁY?
CHCESZ COŚ ZMIENIĆ?
MASZ FAJNE POMYSŁY?
JESTEŚ SPOŁECZNIKIEM I CHCESZ COŚ ZROBIĆ DLA INNYCH?
wykonaj pierwszy krok!
Na zgłoszenia czekamy do 20 września 2019 roku.

Minęły dwa tygodnie stażu naszych uczniów w Wielkiej Brytanii. Praktyki uczniowie odbywają w: The Duke of Cornwall Hotel, Copthorne Hotel, Future Inn, New Continental Hotel, Thorne Park Care Home, Moments Cafe, Jolly Jacks, Fuel Catering, Zuzimo, The Hutong Cafe, Yay! Koffee & Laundry, Mrs Browns, Friary Mill.

Po trwających kilka miesięcy przygotowaniach, grupa 20 uczniów dnia 17 sierpnia wyjechała na 4 tygodniowy staż do Plymouth w Wielkiej Brytanii. Uczniom towarzyszy 2 nauczycieli.

W roku   2019   w dniach  8-19.07 nauczycielki Pionu Gastronomicznego ZSEG Elżbieta Gdowska oraz Elżbieta Teper brały udział w  projekcie 2017-1-PL01 KA102-037206 DEULA  Hildesheim.
Nauczyciele mieli możliwość:
-      poznać nowe możliwości kształtowania postaw uczniów przygotowujących się do wykonywania zawodu z uwzględnieniem poszanowania zasobów energii i możliwości zastosowania rozwiązań z zakresu agrotroniki
-      zmodyfikować postawy i przekonania w zakresie ograniczania zużycia energii i zastosowania systemów agrotronicznych w procesie produkcji rolniczej i ogrodniczej
-      określić możliwości zastosowania innowacyjnych rozwiązań z zakresu agrotroniki i modyfikowania procesów produkcji rolniczej
-      określić możliwości zastosowania agrotroniki w innowacyjnych rozwiązaniach  na każdym etapie produkcji żywności  i dla nas ten punkt był najważniejszy
-      scharakteryzować innowacyjne technologie stosowane w przetwórstwie rolno – spożywczym, z wykorzystaniem agrotroniki
-      przeanalizować nowe metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych.
-      dla nas te trzy ostanie zagadnienia ze względu na nauczane przedmioty były najważniejsze
Obok głównych założeń projektu  należy zwrócić uwagę na może nie tak zaakcentowane zagadnienia  ale również ważne dla nas nauczycieli  to wymiana doświadczeń , poglądów. Każda szkoła w której pracują nauczycieli  ma różne drogi  dojścia do  tego samego celu. To tak jak  6+3 =9 i 4+5 =9. Warto poznać takie meandry pozwala to bardzo często rozwiązać problemy
W przyszłości ZSEG podejmie wyzwanie opracowania  podobny projekt dla naszych  uczniów  Doświadczenia zdobyte podczas stażów zawodowych pozwalają nauczycielom i młodzieży zdobyć nowe doświadczenia , które przełożone  na wiedzę i umiejętności podniosą na rynku pracy atrakcyjność  ucznia .
Na Komisji Przedmiotów Gastronomicznych zapoznałyśmy koleżanki z przebiegiem szkolenia, podzieliłyśmy się wrażeniami  i chwilami zatrzymanymi w kadrze.

Elżbieta Teper

Uczniowie przyjęci w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych, cukiernik oraz kucharz DODATKOWO zobowiązani są do wykonania badań sanitarno-epidemiologicznych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnowie przy ul. Mościckiego 10 do 23 sierpnia 2019 r.
Po odebraniu wyników z Sanepidu uczeń zobowiązany jest udać się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w celu otrzymania orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych. Można sobie zakupić „Książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych” i w niej przechowywać orzeczenie.
Orzeczenia należy przekazać wychowawcy 2 września 2019 r.

Gratulacje dla Agaty Gąciarz oraz Klaudii Kołodziejczyk – laureatek III Międzynarodowego Konkursu Wiedzy o Kresach
W dniach 14 – 15 czerwca odbył się w Lublinie II Światowy Kongres Środowisk Kresowych, w ramach którego podsumowano III Międzynarodowy Konkurs o Kresach. Na uroczystość tę zaproszono zdobywców I miejsca w poszczególnych kategoriach konkursowych.

W czerwcu 2019r. członkowie Klubu Europejskiego włączyli się w kampanię Komisji Europejskiej #RaiseYourPencil, która ma zachęcić młodych Europejczyków do wyrażenia solidarności z rówieśnikami spoza UE, którzy z powodu sytuacji kryzysowych w swoich małych ojczyznach nie mogą uczęszczać do szkoły.

Praktyczne umiejętności w handlu - Innowacja pedagogiczna w LIDL sp. z o.o. sp.k.
Uczniowie klasy II DH kształcący się w zawodzie technik handlowiec uczestniczyli w ciągu roku szkolnego w zajęciach warsztatowych, wizytach zawodoznawczych i szkoleniach w sklepach LIDL oraz Centrum Dystrybucji LIDL na terenie Tarnowa.
Realizacja tego projektu pozwala uczniom na poznanie przyszłych miejsc pracy. W nowym roku szkolnym uczniowie będą odbywali praktykę zawodową 4-tygodniową we wszystkich sklepach firmy LIDL.
Opiekunem projektu jest kierownik szkolenia praktycznego Grażyna Łątka.
ZOBACZ ZDJĘCIA

Dnia 13 czerwca 2019r. 5-osobowa drużyna z Klubu Europejskiego w składzie: P.Ptak, K.Świerczek, P.Bieleński, K.Rudny, P.Kozioł  pod opieką pani Małgorzaty Krzemińskiej wzięła udział w Wirtualnym Festiwalu Internetowym z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Uchodźcy – święta ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Stowarzyszenie Podaruj Dzieciom Promyk Słońca w Tarnowie nagrodziło uczniów naszej szkoły podczas VI Gali Tarnowskiej Marki Talentu, która odbyła się 12 czerwca 2019 r. o godz. 1000 w auli PWSZ.