3d image slider joomla
A A A

W środę, 21 grudnia przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego ZSEG: Tomasz Nowak (zastępca przewodniczącego) oraz Weronika Gąsiorek i Aleksandra Gacek (członkowie prezydium samorządu) wzięli udział w pierwszej Wigilii Samorządów Uczniowskich zorganizowanej z inicjatywy członków Młodzieżowej Rady Miasta Tarnowa.
Po Wigilii nastąpiła dyskusja dot. współpracy samorządów szkolnych w organizowaniu ciekawych wydarzeń w Tarnowie.

Opiekun Samorządu
Anna Srebro

W dniach 19-20.XII.2016 roku w Naszej Szkole odbył się pokaz Stołów Świątecznych. Został przygotowany przez nauczycielki i uczniów z pionu gastronomicznego ZSEG. Zaprezentowano różne wystroje i aranżacje stołów okolicznościowych. Wystawa stołów była jeszcze jednym elementem obchodów Jubileuszu 105-lecia ZSEG i 40 lat w tej szkole. Pokaz stołów cieszył się zainteresowaniem uczniów, nauczycieli, a także wielu osób odwiedzających naszą szkołę przy okazji spotkań rodziców z wychowawcami. Mamy nadzieję, że nasze pomysły zostaną wykorzystane w najbliższym czasie strojenia stołów wigilijnych w wielu domach.
ZOBACZ ZDJĘCIA

Elżbieta Gdowska

W dniu 16.12. 2016 r. odbył się wernisaż wystawy fotograficznej Marcina Sautera pt: „Smutek podróży”. Wystawa ta powstała z fotografii wykonanych przez autora w latach 2006-2016 podczas licznych jego podróży.

W dniu 15 grudnia odbył się Kiermasz wyrobów świątecznych przygotowanych przez uczniów i nauczycieli przedmiotów gastronomicznych ZSEG, który cieszył się ogromną popularnością zarówno wśród społeczności szkolnej jak i osób spoza szkoły.
ZOBACZ ZDJĘCIA

W tegorocznym II etapie miejskiego projektu Bohaterom Niepodległej uczestniczyło 17 szkół w tym 6 szkół podstawowych, 4 gimnazja oraz 7 szkół ponadgimnazjalnych (w poprzednim etapie – 14, kilka nowych szkół).

Mimo że każda chwila radości trwa niezmiernie krótko, a później znika,
zawsze jednak pozostawia za sobą trwałą nadzieję i jeszcze trwalsze wspomnienie.
Jean Paul

Właśnie by dać choćby chwilę radości dzieciom z polskich rodzin na Kresach Wschodnich podjęliśmy trud organizowania po raz piętnasty akcji charytatywnej „Pomóżmy świętemu Mikołajowi dotrzeć na Kresy”. Współpracując przede wszystkim z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich Oddział w Tarnowie oraz VII Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie przygotowaliśmy 100 paczek z artykułami szkolnymi i zabawkami oraz 105 paczek żywnościowych. Aby było to możliwe, należało odpowiednio wcześnie rozpocząć nasze przygotowania.

W związku z przypadającą w tym roku 170 rocznicą urodzin i 100 rocznicą śmierci Henryka Sienkiewicza, rok 2016 został ogłoszony Rokiem Sienkiewicza Z tej okazji Biblioteka Szkolna ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO – GASTRONOMICZNYCH W TARNOWIE zorganizowała konkurs literacki pod hasłem: „Henryk Sienkiewicz jest nam bliski”
Celem konkursu było:
- propagowanie wiedzy o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza,
- zachęcanie do czytania i poznawania twórczości literackiej pisarza,
- pobudzanie wrażliwości literackiej i aktywności twórczej uczniów,
- popularyzacja książek autorstwa Henryka Sienkiewicza,
- odkrywanie talentów i tworzenie możliwości szerszej ich prezentacji,
- popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu,
- rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej.

W dniach 5.12, 8.12, 13.12. 2016r. pracownicy ZUS Oddział w Tarnowie panowie: Mirosław Król, Jacek Gołębiowski, Łukasz Mazur, przeprowadzili w naszej szkole warsztaty z zakresu obsługi programu komputerowego "Płatnik" dla uczniów klas czwartych kształcących się w zawodzie technik ekonomista. 47 uczniów uzyskało certyfikaty ZUS potwierdzające zdobycie dodatkowych kwalifikacji. Gratulujemy.

Dnia 12 grudnia 2016 roku przeprowadzony został w naszej szkole test uzupełniający I etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy O Ubezpieczeniach Społecznych organizowany przez ZUS w Warszawie. Najwyższą liczbę punktów otrzymały:Jakubek Agnieszka i Mikos Katarzyna z kl. III TE. W II etapie (wojewódzkim) Olimpiady naszą szkołę będą reprezentowały: Klaudia Gębka, Agnieszka Jakubek i Katarzyna Mikos. Wszystkie są uczennicami klasy III TE. Serdecznie im gratulujemy i życzymy powodzeniach w dalszych etapach konkursu.

Dnia 7 grudnia 2016 roku gościliśmy w naszej szkole dyrektora Domu Maklerskiego BDM S.A. oddział w Tarnowie – Pana Jana Kiełbasę. W swojej prelekcji pt.: „Rynek kapitałowy w Polsce” przybliżył on uczestnikom spotkania trudną problematykę rynku kapitałowego.