110 braz
   REKRUTACJA  NA  ROK  SZKOLNY  2022/2023   
    sekretariat młodzieżowy czynny w godz.:  8:00 - 15:00, tel. 14 636 10 77, wew. 26    
A A A

24 IV 2018 r. odbyło się spotkanie z p. KRZYSZTOFEM PODGÓRSKIM - miejskim rzecznikiem praw konsumentów w Tarnowie, ul. Nowa 4.
Uczniowie i nauczyciele biorący udział w spotkaniu poznali wiele cennych rad dotyczących praw i obowiązków konsumentów, którymi to- konsumentami jesteśmy na co dzień.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejmuje działania w przypadku naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Natomiast w sprawach indywidualnych pomoc prawną konsumenci uzyskują m. in. u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów.

Do ich kompetencji należy:
• zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
• występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
• współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
• wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz występowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów
Ciekawe najnowsze informacje przekazał nam o CHARGEBACKU - jest to rodzaj zwrotu środków za transakcję dokonaną kartą płatniczą, funkcjonuje ona jako reklamacja w momencie, gdy przy płaceniu kartą doszło do jakichś komplikacji np. niewykonanie zamówionej usługi albo otrzymanie wadliwego towaru.
Wiele innych cennych informacji uzyskaliśmy w sposób merytoryczny i humorystyczny.