110 braz
   REKRUTACJA  NA  ROK  SZKOLNY  2022/2023   
    sekretariat młodzieżowy czynny w godz.:  8:00 - 15:00, tel. 14 636 10 77, wew. 26    
A A A

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Kolejne spotkanie w ramach projektu Młody przedsiębiorca i pracownik na lokalnym rynku pracy wobec wyzwań prawa pracy i etyki biznesu odbyło się w dniu 26 marca 2018 r. Temat Etyka w biznesie, etyka procesu rekrutacyjnego pracowników – przedstawiła pani psycholog mgr Urszula Kozioł, pracownik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Wykład uczył trudnej sztuki komunikacji i autoprezentacji, także w tych elementach, na które często nie zwraca się uwagi, a są one równie ważne, a niekiedy nawet ważniejsze niż sama komunikacja werbalna. Pokazują one bowiem rzeczywiste emocje, intencje, także te, które chciałoby się ukryć. Pani Urszula Kozioł zwróciła w sposób szczególny uwagę na następujące sprawy:
- pojęcie komunikacji niewerbalnej;
- badania naukowe dotyczące komunikacji niewerbalnej;
- funkcje komunikatów niewerbalnych;
- kanały komunikacji niewerbalnej;
-spójność komunikatów werbalnych i niewerbalnych;
- komunikacja niewerbalna a rozmowa kwalifikacyjna.
Pani Psycholog podała również kilka wskazówek, które mogą być przydatne podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Wśród nich znalazły się również te:
1. Wejdź na spotkanie pewnym krokiem, pamiętaj o wyprostowanej sylwetce.
2. Nawiąż kontakt wzrokowy, uśmiechnij się.
3.Przywitaj się poprzez partnerski uścisk dłoni. (Pamiętaj osoba rekrutująca podaje dłoń jako pierwsza, ona też decyduje kiedy kończy spotkanie)
4.Siadając, pamiętaj o wyprostowanej sylwetce.
5. Gestykuluj umiarkowanie.
Zadaniem uczniów było dobre zapoznanie z treściami przekazanymi podczas wykładu, by mogli je wykorzystać podczas praktycznych ćwiczeń, pozwalających na zastosowanie posiadanej wiedzy.

W dniu 16 kwietnia odbyły się warsztaty dla uczniów biorących udział w projekcie Młody przedsiębiorca i pracownik na lokalnym rynku pracy wobec wyzwań prawa pracy i etyki biznesu.
Uczniowie mieli okazję w praktyczny sposób zastosować wiedzę poznaną podczas wykładu pani psycholog Urszuli Kozioł z wykładowcy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Podczas zaproponowanych przez Panią Psycholog ćwiczeń mieli również możliwość sprawdzenia swojej umiejętności zachowania w sytuacji rozmowy kwalifikacyjnej, a także odczytywania komunikatów niewerbalnych.
Uczestnicy warsztatów po zajęciach podkreślali przydatność poznanych zagadnień nie tylko w rozmowie kwalifikacyjnej, ale również w codziennych kontaktach,
spotkaniach z nowymi ludźmi czy w sytuacjach, w których potrzebna i ważna jest autoprezentacja, także ta niewerbalna.