110 braz
   REKRUTACJA  NA  ROK  SZKOLNY  2022/2023   
    sekretariat młodzieżowy czynny w godz.:  8:00 - 15:00, tel. 14 636 10 77, wew. 26    
A A A

Leszek Horwath, redaktor naczelny portalu „Potrawy Regionalne” był gościem w ZSEG. W szkole również gościli i pomogli przeprowadzić warsztaty P. Jacek Nowak – reprezentujący Pasiekę "Barć", Pani Irena Szewczyk reprezentująca "Wiśniowy Gaj z suską sechlońską" oraz przedstawiciele tłoczni owoców "Pawłowski".

Wyroby mleczarskie na warsztaty dostarczyła OSM  z Nowego Sącza, chleb dostarczyła Piekarnia Błajan z Tarnowa. Młodzież uczestniczyła w wykładzie, którego tematem był "Małopolskie smaki – produkty regionalne, tradycyjne i lokalne". Pielęgnowane przez stulecia tradycje cechowe piekarzy i rzeźników sprawiły, że powstałe tu produkty – chleb prądnicki, obwarzanek, kiełbasa lisiecka, karp zatorski, lody nowotarskie, redykołka – odznaczają się oryginalnym i niepowtarzalnym smakiem. W Unii Europejskiej od ponad 1992 r. funkcjonuje system ochrony, identyfikacji i wyróżniania wysokojakościowych produktów rolnych i spożywczych. Produkty te swoją wyjątkowość zawdzięczają określonemu pochodzeniu geograficznemu lub tradycyjnej metodzie wytwarzania. Wiedza wśród młodzieży na temat małopolskich produktów regionalnych jest niewielka, stąd pomysł na spotkanie z Panem Leszkiem Horwathem, który w ciekawy sposób przybliżył młodzieży temat. Warsztaty zaś dały młodzieży możliwość wykonania i degustacji potraw wykonanych pod okiem P. Ireny Szewczyk i P. Leszka Horwatha.

Zobacz zdjęcia