slajd2019

 

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY: 17.05.2019 r. w godz. 1000 - 1400.  ZAPRASZAMY!!!

A A A

W dniach 5.12, 8.12, 13.12. 2016r. pracownicy ZUS Oddział w Tarnowie panowie: Mirosław Król, Jacek Gołębiowski, Łukasz Mazur, przeprowadzili w naszej szkole warsztaty z zakresu obsługi programu komputerowego "Płatnik" dla uczniów klas czwartych kształcących się w zawodzie technik ekonomista. 47 uczniów uzyskało certyfikaty ZUS potwierdzające zdobycie dodatkowych kwalifikacji. Gratulujemy.