A A A

REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE W 2015 R.

 W ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” rozpoczynamy nabór
na następujące formy wsparcia dla uczniów ZSEG: 

kurs kadry i płace /50 h/ – 5 miejsc
kurs dla uczniów klas drugich w zawodzie technik ekonomista /2TE, 2 EH
kurs podstaw księgowości /60 h/ – 10 miejsc
kurs dla uczniów w zawodach usługowo-ekonomicznych tj. technik handlowiec i technik hotelarstwa

Zapisy na poszczególne kursy  do 26 stycznia 2015 r. u szkolnego lidera projektu Pani Grażyny Łątki.

 

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”
to projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem tego projektu jest wzmocnienie szkolnictwa zawodowego w regionie, skuteczniejsze powiązanie jego oferty z potrzebami rynku pracy oraz poprawa społecznego wizerunku szkół zawodowych.

Projekt jest realizowany od września 2010 r. i uczestniczą w nim uczniowie ponadgimnazjalnych szkół zawodowych z Małopolski. Uczniowie ZSEG bardzo chętnie wykorzystują możliwość zdobycia nowych umiejętności i pogłębienia swojej wiedzy zawodowej.
Oferta zajęć z kompetencji kluczowych oraz kursów zawodowych jest bardzo bogata:
- matematyka z wykorzystaniem technik informatycznych
- język angielski branżowy 
- język niemiecki branżowy 
- kurs baristów 
- kurs barmański 
- kurs obsługi kas fiskalnych 
- kurs obsługi księgowej małej firmy
- wizyty stażowe/zawodoznawcze
- praktyki zawodowe
- wizyty studyjne we Francji i Niemczech
- kurs prawa jazdy

Wszystkie formy wsparcia w ramach projektu są bezpłatne.

1. KURS BARMAŃSKI
Tematyka zajęć:

 •  wprowadzenie do zawodu barmana
 •  zarys technologii i towaroznawstwa napojów alkoholowych i bezalkoholowych
 •  podział i charakterystyka napojów mieszanych
 •  technika miksowania
 •  teoretyczne i praktyczne zastosowanie receptur

2. KURS BARISTÓW
Niezwykle szybko rozwijająca się w Polsce kultura picia kawy stawia coraz to większe wymagania przed właścicielami lokali gastronomicznych. Rosną wymagania i świadomość konsumentów. Klienci oczekują najwyższej jakości napojów kawowych.
Do przyrządzenia idealnego espresso niezbędne jest właściwe urządzenie, młynek, gatunek kawy, jakość wody, a także zaangażowanie człowieka. Sekret perfekcyjnej małej czarnej leży w umiejętności właściwej koordynacji wszystkich wyżej wymienionych składników sukcesu.

3. KURS OBSŁUGI KSIĘGOWEJ MAŁEJ FIRMY, OBSŁUGI KAS FISKALNYCH
Jeśli zamierzasz w przyszłości prowadzić własną firmę, to są to szkolenia właśnie dla Ciebie!
CELEM KURSU JEST:

 •  przygotowanie uczestników do obsługi finansowo-księgowej małej firmy
 •  nabycie podstawowej wiedzy z zakresu uproszczonych form ewidencji
 •  nabycie umiejętności prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałtu ewidencjonowanego
 •  wykształcenie umiejętności sporządzania i ewidencjonowania dokumentacji księgowej
 •  obsługa kasy fiskalnej.

4. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA OBCEGO BRANŻOWEGO I MATEMATYKI Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK INFORMATYCZNYCH

60-godzinny cykl zajęć odbywających się przez cały rok szkolny pozwoli uczniom na zdobycie nowych umiejętności z zakresu konwersacji w języku angielskim i niemieckim oraz zwiększy stopień satysfakcji młodzieży z nauki języków i dalszej ścieżki edukacyjnej oraz uaktywni zawodowo młodzież. Zajęcia wyrównawcze z matematyki pozwolą uczestnikom na osiągnięcie satysfakcjonujących wyników z tego przedmiotu.

5. STAŻ/WIZYTA ZAWODOZNAWCZA W ZKŁADZIE PRACY

Uczniowie ZSEG odwiedzili w ramach wizyt:

 • Browar CARLSBERG POLSKA w Brzesku
 •  Restaurację „WIERZYNEK” w Krakowie.

Kolejnym celem jest Hotel QUBUS***** w Krakowie.

6. PRAKTYKI ZAWODOWE

Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 z kl. 2 zk – kucharz i kl. 3 cs – cukiernik mieli możliwość odbycia 40- godzinnej praktyki zawodowej w zakładzie pracy. Kucharze pracowali w Restauracji „PASAŻ” oraz Winiarni "Lippóczy Pince" Sztyler Hegedus, a cukiernicy w Zakładzie Produkcyjno-Handlowym „STRUSINIANKA”. Praktykanci mieli okazję skonfrontowania swoich umiejętności zawodowych z pracą w warunkach rzeczywistych. Celem zajęć był rozwój kompetencji branżowych.

7. WIZYTY STUDYJNE

Dla najlepszych i najaktywniejszych uczestników projektu możliwość bezpłatnych, kilkudniowych wyjazdów zagranicznych.
Byliśmy już w Turyngii, Lyonie i Annecy.

8. KURS PRAWA JAZDY

Najchętniej wybierana forma wsparcia przez osoby pełnoletnie. Możliwość zdobycia upragnionego „prawka” całkowicie za darmo!!!

SZKOLNI LIDERZY PROJEKTU: Grażyna Łątka i Agnieszka Jarzwiec