haslo

A A A
Dokumentacja wycieczki
 
 

DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE

Tytuł dokument
 Regulamin wycieczek regulamin
 Karta i harmonogram wycieczki

Załącznik 1
Załącznik 1a

 Lista uczestników wycieczki Załącznik 2
 Zgoda rodziców na wycieczkę Załącznik 3
 Oświadczenie kierownika i opiekunów na wycieczkę Załącznik 4
 
 

DOKUMENTY DODATKOWE

Tytuł dokument
 Informacja dla rodziców/prawnych opiekunów Załącznik 5
 Rozliczenie finansowe wycieczki Załącznik 6
 Wzór umowy z przewoźnikiem Załącznik 7
 Regulamin wycieczki górskiej  Załącznik 8
 Regulamin wycieczki rowerowej Załącznik 9
 Regulamin wyjazdu na basen Załącznik 10
 Regulamin wyjścia do kina/teatru/muzeum... Załącznik 11