110 braz
   REKRUTACJA  NA  ROK  SZKOLNY  2022/2023   
    sekretariat młodzieżowy czynny w godz.:  8:00 - 15:00, tel. 14 636 10 77, wew. 26    
A A A

Dnia 4 VI 2019 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie z Rzecznikiem Praw Konsumenta Panem Krzysztofem Podgórskim .
Udział wzięły klasy : 2BK , IIITE , IITE , 2BC , ITM, ITE , IIITT.

Była to bardzo ciekawa i pouczająca prelekcja podnosząca świadomość każdego z nas klienta - konsumenta. Przedstawił nam w sposób merytoryczny a zarazem humorystyczny problematykę z jaką przychodzi się nam niekiedy  zmagać  w kontakcie z nieuczciwym sprzedawcą dóbr i usług.
Na początku przypomniał, że w Polsce min. działają organizacje konsumenckie: Federacja Konsumentów i Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Stowarzyszenie Rzeczników Polskich. Zwrócił uwagę , że rolą rzecznika jest przede wszystkim udzielanie bezpłatnych porad i informacji prawnych.  Zaznaczył, popierając przykładami,  że bardzo często dzieci, osoby starsze, ale i my wszyscy jesteśmy manipulowani przez reklamy i "fachowców", którzy w nieuczciwy sposób chcą zarobić na naszej ufności i niewiedzy.  
 Rzecznicy Praw Konsumenckich:
-prowadzą edukację konsumencką przez wprowadzanie elementów wiedzy konsumenckiej w szkołach
-zapewniają bezpłatne poradnictwo konsumenckie i informację prawną w zakresie ochrony interesów konsumentów
-występują do firm w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów
-współdziałają z właściwymi miejscowo delegaturami UOKiK-u, organami Inspekcji Handlowej, organami konsumenckimi i innymi
-udzielają wiele innych form pomocy prawnej w zakresie ochrony praw konsumentów.

Organizator M. Kawa