110 braz
   REKRUTACJA  NA  ROK  SZKOLNY  2022/2023   
    sekretariat młodzieżowy czynny w godz.:  8:00 - 15:00, tel. 14 636 10 77, wew. 26    
A A A

Dnia 14 marca 2019 roku klasa IV TE miała możliwość uczestnictwa w warsztatach dotyczących filmu, które przeprowadził edukator filmowy, współpracujący z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej – Pan Mariusz Widawski.

Przez dwie godziny lekcyjne uczniowie słuchali wykładów i pracowali w grupach. Dzięki temu poznali nowe i przypomnieli sobie znane już pojęcia oraz zagadnienia z zakresu analizy filmu. Praca w grupach polegała na przeanalizowaniu pewnej sceny z danego serialu z wykorzystaniem kluczowych pojęć dotyczących filmu i tego, jak on powstaje. Spotkanie to dostarczyło uczniom wielu wrażeń, pozwoliło zdobyć nową wiedzę, dzięki której można stać się bardziej świadomym widzem i odbiorcą różnych tekstów kultury. Na zakończenie uczniowie otrzymali teczkę z gadżetami i materiałami.

Karolina Wołek, Małgorzata Skrabacz