110 braz
   REKRUTACJA  NA  ROK  SZKOLNY  2022/2023   
    sekretariat młodzieżowy czynny w godz.:  8:00 - 15:00, tel. 14 636 10 77, wew. 26    
A A A

Rozpoczynamy projekt: „Młody przedsiębiorca i pracownik na lokalnym rynku pracy wobec wyzwań prawa pracy i etyki biznesu” realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. W projekcie biorą udział trzy klasy: I TE, III TE oraz I TD.
Pierwsze zajęcia odbyły się w dniach 14 i 15 marca. Prowadziła je pani dr Anna Gądek z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Dwa dwugodzinne wykłady miały wspólny temat: Prawne aspekty rynku pracy - podstawy wiedzy dla młodego przedsiębiorcy i pracownika. W dniu 14 marca zagadnienia te omawiane były z punktu widzenia pracodawcy, zaś w dniu 15 marca z punktu widzenia pracownika.

Podczas wykładów omówione zostały następujące zagadnienia szczegółowe:
- Strony stosunku pracy – pracownik i pracodawca.
- Nawiązanie umownego stosunku pracy.
- Rozwiązanie umownego stosunku pracy.
- Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia.
- Obowiązki stron stosunku pracy.
- Odpowiedzialność porządkowa pracowników.
- Odpowiedzialność materialna pracowników.
- Czas pracy.
- Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.
- Rozstrzyganie sporów o roszczenia ze stosunku pracy.
Z niecierpliwością czekamy na kolejne zajęcia smile