110 braz
   REKRUTACJA  NA  ROK  SZKOLNY  2022/2023   
    sekretariat młodzieżowy czynny w godz.:  8:00 - 15:00, tel. 14 636 10 77, wew. 26    
A A A

Spotkanie z Panem Janem Kiełbasą – Dyrektorem POK Domu Maklerskiego BDM S.A. Oddział w Tarnowie oraz Panią Barbarą Miękiną-Pikul – dyplomowanym pracownikiem bankowym, właścicielką firmy BMP Consulting w Tarnowie.

Dnia 4 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie przeprowadzony został IV Międzyszkolny Konkurs Menedżerski, w którym rywalizowali uczniowie tarnowskich szkół ponadgimnazjalnych.
Celem konkursu było rozwijanie zainteresowania uczniów tematyką inwestowania na polskim rynku kapitałowym oraz sprawdzenie umiejętności podejmowania przez młodzież decyzji związanych z zarządzaniem swoim kapitałem w zmieniających się warunkach makroekonomicznych w Polsce.
Pan Jan Kiełbasa –pełniąc funkcję przewodniczącego JURY, przez cały czas trwania konkursu komentował odpowiedzi uczestników konkursu. Po czym wygłosił prelekcję nt. „Funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce” oraz udzielał wskazówek młodym inwestorom, na co zwracać uwagę podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych a także jak opanować emocje związane inwestowaniem własnych pieniędzy. Młodzież z wielkim zainteresowaniem słuchała wskazówek specjalisty. Miejmy nadzieję, że skorzystają z nich nie tylko podczas inwestowania na wirtualnej giełdzie, ale również w przyszłości, na realnym rynku.

Zobacz zdjęcia