A A A

Spotkanie z Panem Marcinem Lewandowskim – trenerem biznesu, koordynatorem Tarnowskiej Ligi Debatanckiej nt. „Jak mówić, żeby Cię słuchano”.

Dnia 4 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie odbyło się spotkanie z Panem Marcinem Lewandowskim – trenerem biznesu, koordynatorem Tarnowskiej Ligi Debatanckiej. Uczestnikami spotkania byli uczniowie klas: I TE, II TE i I TM wraz z nauczycielami.
Tego dnia Pan Marcin pełniąc funkcję członka JURY Międzyszkolnego Konkursu Menedżerskiego przysłuchiwał się wypowiedziom uczniów – uczestników konkursu. Po czym wygłosił prelekcję nt. „Jak mówić, żeby Cię słuchano”.
Doradzał wszystkim, na co zwracać uwagę oraz jak opanować emocje podczas wypowiedzi. Młodzież z wielkim zainteresowaniem słuchała wskazówek specjalisty. Miejmy nadzieję, że skorzystają z nich w przyszłości.

Zobacz zdjęcia