110 braz
   REKRUTACJA  NA  ROK  SZKOLNY  2022/2023   
    sekretariat młodzieżowy czynny w godz.:  8:00 - 15:00, tel. 14 636 10 77, wew. 26    
A A A

Tak zatytułowana jest seria spotkań z przedstawicielami tarnowskiego biznesu, przedstawicielami władz lokalnych i samorządowych oraz pracownikami i studentami szkół wyższych.
W dniu 16 grudnia 2016 r. wpisując się w obchody rocznicowe ZSEG zainaugurowaliśmy działanie „Kuźni”. Zorganizowano spotkanie ze studentami PWSZ w Tarnowie działającymi w Akademicki Inkubatorze Przedsiębiorczości, którzy przybliżyli zasady funkcjonowania Inkubatorów i przedstawili korzyści rozpoczynania w nim działalności gospodarczej.

Następnie zastępca dyr Instytutu Administracyjno – Ekonomicznego Pani Barbara Partyńska – Brzegowy wygłosiła krótki wykład na temat „Kreatywnego myślenia” i przeprowadziła warsztaty dla uczniów klasy ITE. Uczniowie doskonale bawili się wcielając w role archeologów, wykorzystując wcześniejsze wiadomości przedstawione przez prelegentkę. Było dużo śmiechu z pomysłów powstających z „kreatywnego myślenia”.
Kolejny prelegent to przedstawiciel samorządu lokalnego Pani dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta Agnieszka Batko, która opowiedziała jak samorząd lokalny promuje przedsiębiorczość czyli o działaniach na rzecz promowania działań prowadzących do rozwoju lokalnego.
Kolejny prelegent to wicemarszałek województwa małopolskiego dr hab. Stanisław Sorys, którzy wygłosił prelekcję na temat: „Młodzi, aktywni, nie bójmy się rynku pracy”.
Marszałek opowiadał o stanie aktualnym i perspektywach na rynku pracy województwa małopolskiego i zachęcał młodzież naszej szkoły do ciągłego podnoszenia swoich kompetencji zawodowych.