ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Zebrania z rodzicami odbędą się w środę 20.12.2017 r. o godz. 16:30.

Konsultacje od godz. 17:15
- nauczyciele języka polskiego i matematyki - pokój nauczycielski,
- pozostali nauczyciele -sala 116 (świetlica).