110 braz
   REKRUTACJA  NA  ROK  SZKOLNY  2022/2023   
    sekretariat młodzieżowy czynny w godz.:  8:00 - 15:00, tel. 14 636 10 77, wew. 26    
A A A

13 grudnia 2021 r. odbyło się spotkanie z Panią Eweliną Nowak - wieloletnim pracownikiem Zarządu Rejonowego PCK/HDK w Tarnowie. Udział wzięły kl. 1BK, 2BC, 3TD.

W czasie spotkania została omówiona idea honorowego krwiodawstwa, jako statutowa część działalności Polskiego Czerwonego Krzyża a także działalność charytatywna PCK, w której to uczestniczy od lat nasza szkoła. Rozdano legitymacje PCK dziesięciu nowym członkom Szkolnego Koła PCK w ZSEG, podsumowano kwestę pieniężną "Gwiazdka z PCK" 2021 - zebrano 337,82 zł, 1$, 0,80€ . Z tej akcji PCK w Tarnowie przyznało pomoc materialną uczniom z kl. 1BK, 1BC, 2BC, 4TM.
Dziękujemy za udział w zbiórce nauczycielom i uczniom kl. 1BK,1TD, 1ER, 2TD, 2BC, 3BKG, 3TD, 3BK, 3TMG, 3ER, 3TDG, 3TM, 3TEG, 4TM.
opiekun SzK PCK -Kawa Maria