110 braz
   REKRUTACJA  NA  ROK  SZKOLNY  2022/2023   
    sekretariat młodzieżowy czynny w godz.:  8:00 - 15:00, tel. 14 636 10 77, wew. 26    
A A A

Dnia 6 grudnia 2021 roku gościliśmy w naszej szkole dwóch absolwentów: Tomasza Nowaka i Emila Nowaka. Obaj byli uczniami klasy o profilu Technik Ekonomista w latach 2015-2019. Podczas edukacji w szkole średniej wykazywali się dużą aktywnością społeczną oraz rozwijaniem swoich pasji. Jedną z nich było inwestowanie na rynku papierów wartościowych, m.in. poprzez udział w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej organizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. 

W roku szk. 2018/2019 podczas XVII edycji SIGG grali w zespole o nazwie „Nie jesteśmy braćmi TCMI”. Po I etapie gry zakwalifikowali się do finału. Rozgrywki finałowe miały miejsce dnia 16 kwietnia 2019  roku w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dzięki swoim trafnym decyzjom inwestycyjnym, ówcześni nasi maturzyści zajęli I miejsce w Polsce zdobywając nagrodę główną w wysokości 10 000 zł. Rokrocznie, młodzież naszej szkoły bierze udział w SIGG. 

W tym roku szkolnym jest to 12 dwuosobowych zespołów składających się z uczniów różnych klas Technikum. Każdy zespół marzy o tym, aby powtórzyć sukces starszych kolegów. Dlatego też, uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu z absolwentami. Najlepsi inwestorzy w Polsce z roku 2019 przedstawili młodszym kolegom prezentację pt. „Jak grać na giełdzie, żeby wygrać?”. Udzielili im cennych wskazówek inwestycyjnych. Opowiedzieli o tym, jak sami doszli do sukcesu oraz odpowiadali na pytania zainteresowanych. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza pomoże im podjąć właściwe decyzje inwestycyjne. 

Marzena Malec-Witek i Małgorzata Migduła