ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

W dniach 16 i 23 maja 2018 roku odbyło się spotkanie uczestników zajęć projektowych z panem Janem Kiełbasą, dyrktorem tarnowskiego oddziału Domu Maklerskiego BDM SA. Tematem spotkania było: „Inwestowanie własnego kapitału".

Podczas zajęć w dniu 16 maja zostały omówione nastepujące zagadnienia:
- miejsce rynku kapitałowego w gospodarce,
- instrumenty finansowe rynku kapitałowego (akcje, obligacje, derywaty),
- funkcjonowanie GPW w Polsce,
- uczestnicy rynku kapitałowego,
- zadania domów maklerskich,
- zadania maklera,
- ryzyko związane z inwestowaniem.

Zajęcia w dniu 23 maja miały charakter warsztatów praktycznych, na których uczestnicy usłyszeli wskazania jak inwestować na rynku giełdowym, a w szczególności:
- jak być świadomym inwestorem i jakimi cechami powinien się charakteryzować inwestor giełdowy,
- jaki horyzont inwestycyjny przyjąć,
- jak opracować plan inwestowania,
- jak zarządzać portfelem (rola dywersyfikacji).
POBIERZ MATERIAŁY