ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

W dniu 4 czerwca 2018 r. odbył się konkurs będący podsumowaniem projektu realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej „Młody przedsiębiorca i pracownik na lokalnym rynku pracy wobec wyzwań prawa pracy i etyki biznesu”. Uczniowie z klas I TD, I TE i III TE biorący udział w zajęciach zmierzyli się z pytaniami zaproponowanymi przez poszczególnych wykładowców, dotyczącymi zagadnień omawianych podczas wykładów i warsztatów:
1) „Prawne aspekty rynku pracy. Podstawy wiedzy dla młodego przedsiębiorcy i pracownika”. Wykład dwuczęściowy: pierwsza część – z punktu widzenia pracodawcy, druga część – z punktu widzenia pracownika – dr Anna Gądek, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie.
2) „Etyka w biznesie, etyka procesu rekrutacyjnego pracowników” – mgr Urszula Kozioł, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie.
3) „Perspektywy rozwoju lokalnego rynku pracy. Szanse dla młodych przedsiębiorców i pracowników. Lokalny patriotyzm gospodarczy. Smart city. Strefy ekonomiczne” – dr Jolanda Stanienda, pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
4) „Umiejętne inwestowanie własnego kapitału” – mgr Jan Kiełbasa dyrektor POK Domu Maklerskiego BDM S.A. Oddział w Tarnowie.
5) „Etyka w biznesie” – ks. prof. Janusz Królikowski, dziekan Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Pomocą w przygotowaniu do konkursu była publikacja projektowa, zawierająca materiały przekazane przez wykładowców.
Uroczyste zakończenie projektu wraz z wręczeniem nagród dla zwycięzców konkursu w poszczególnych klasach i certyfikatów dla wszystkich uczestników odbyło się w dniu 15 czerwca 2018 roku. Podsumowania pracy uczniów dokonali Dyrektor Szkoły Pan Jerzy Feret i Zastępca Dyrektora Pani Dorota Bargieł-Kurowska. W uroczystości brali też udział wychowawcy poszczególnych klas: Pani Dominika Gwóźdź – wychowawca klasy I TD, Pani Marzena Malec-Witek – wychowawca klasy I TE i Pani Małgorzata Skrabacz – wychowawca klasy III TE. Głównym i najbardziej oczekiwanym przez uczniów momentem uroczystości było wręczenie nagród dla zwycięzców konkursu w poszczególnych klasach. Cenne nagrody (tablety i dyski zewnętrzne) ufundowane w ramach projektu przez Narodowy Bank Polski za najlepsze wyniki w konkursie zdobyli:
Klasa I TD
1 miejsce – Kinga Niedolaz
2 miejsce – Łucja Usarz
3 miejsce – Aleksandra Leszczyńska

Klasa I TE
1 miejsce – Paweł Kozioł
2 miejsce – Piotr Bieleński
3 miejsce – Patrycja Ptak

Klasa III TE
1 miejsce – Emil Nowak
2 miejsce – Tomasz Nowak
3 miejsce – Weronika Gąsiorek

Nagrody uczniom wręczyli Dyrektor Szkoły Pan Jerzy Feret i Zastępca Dyrektora Pani Dorota Bargieł-Kurowska. Następnie wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające ich udział w projekcie i zakres omawianych zagadnień.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy wykorzystania zdobytej podczas zajęć wiedzy.

WIĘCEJ ZDJĘĆ