ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

W dniu 5 grudnia w naszej szkole odbyło się IV Forum dyskusyjne Samorządów Szkolnych szkół technicznych i zawodowych miasta Tarnowa. Naszymi gośćmi były zaprzyjaźnione szkoły: Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych, Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Ekonomiczno – Ogrodniczych.

Temat tegorocznego Forum nie należał do łatwych,  ponieważ poruszaliśmy problem depresji wśród młodzieży:
„Depresja wśród współczesnej młodzieży – dostrzec i pomóc”
Depresja jest ciężką chorobą psychiczną. Nie umiejętnie rozpoznawana lub niezauważona może być przyczyną dramatów osobistych, a nawet prób samobójczych. Prawidłowego rozpoznania depresji dokonuje lekarz psychiatra, czasem posiłkuje się wiedzą osób z najbliższego otoczenia chorego, nauczycieli, pedagogów szkolnych, przyjaciół. Szacuje się, że co 11 młody człowiek w Polsce jest dotknięty głęboką depresją, z którą zmaga się, nierzadko w samotności i nie może liczyć na pomoc. Nie może lub nie chce, bo w stanie zaburzeń depresyjnych osoby często izolują się społecznie i alienują. Każdy dotknięty tą straszną chorobą wysyła sygnały, które można zauważyć, należy tylko mieć szeroko otwarte oczy i serce na potrzeby innego człowieka. Ciągle za mało mówi się na ten temat, ciągle za mało wiemy, aby skutecznie zauważać, dostrzegać problem, szczególnie w tak dynamicznej grupie jaka jest młodzież w wieku szkolnym. W trakcie Forum przedstawiona była prezentacja multimedialna, która zwięźle i jednocześnie dogłębnie przedstawiała najważniejsze fakty dotyczące depresji wśród młodych ludzi. Następnie poprowadzona została dyskusja, Pan Dyrektor ZSEG mgr Jerzy Feret rozpoczynając dyskusję podziękował na wstępie wszystkim za przybycie oraz wyraził nadzieję, że tak trudny i przygnębiający temat nie wpłynie negatywnie na nastoje panujące u zaproszonych gości. W trakcie dyskusji padały ciekawe spostrzeżenia dotyczące problemów psychicznych młodych ludzi w szkołach.       Między innymi analizowano jak ważna jest w życiu młodego człowieka przyjaźń oraz zaufanie do drugiego człowieka. Zauważono, że często koledzy i koleżanki ze szkolnej ławy, mogą o wiele więcej wiedzieć na temat swoich rówieśników, niż rodzice. Zauważono również, że depresja ciągle nie jest postrzegana przez społeczeństwo jako poważna choroba. W dyskusji brali udział nasi goście, szczególnie często zabierali głos młodzi ludzie, którzy żywiołowo przedstawiali swoje argumenty i wnioski. W trakcie przerwy młodzież ze smakiem zajadała nasze firmowe ciasteczka – łączówki, które są znakiem rozpoznawczym piony gastronomicznego w ZSEG. Na spotkaniu przedstawiono również dorobek filmowy uczniów naszej szkoły, którzy zaangażowali się w działalność imto.tv czyli internetowej młodzieżowej telewizji obywatelskiej. Jak co roku organizatorami Forum były mgr Marta Zawadzka długoletni opiekun Samorządu Szkolnego i pedagog szkolny oraz mgr Justyna Krzoska opiekun Samorządu Szkolnego oraz opiekun merytoryczny grupy reporterów imto.tv. W przyszłym roku szkolnym planujemy spotkanie w ramach V Forum, a tematem przewodnim będzie cyberprzemoc.