ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A
Szkolna Giełda Papierów Wartościowych jest symulacyjną giełdą papierów wartościowych. Oznacza to, że na SGPW prowadzi się symulację obrotu papierami wartościowymi. Działalność ta polega na tym, że grupa osób zwanych Inwestorami składa w Szkolnym Biurze Maklerskim (SBM) zlecenia na zakup lub sprzedaż papierów wartościowych (walorów), które są realizowane na podstawie wyników sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Inwestorzy obracają fikcyjnymi sumami pieniędzy w związku z tym ich zyski i straty są również fikcyjne. Daje to możliwość nauki inwestowania w papiery wartościowe bez ryzykowania własnych pieniędzy. Gra na SGPW aktywnym inwestorom może dostarczyć również wielu emocjonujących przeżyć.