3d image slider joomla
A A A

W dniu 28 września 2017 roku nasza klasa III TE przebywała na wycieczce w Warszawie, podczas której mieliśmy okazję zwiedzić Sejm.

Dnia 25 września 2017 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie inauguracyjne Tarnowskiego Centrum Młodych Inwestorów.
W spotkaniu uczestniczyła młodzież (ponad 100 osób) wraz z opiekunami z 5 tarnowskich szkół ponadgimnazjalnych:

W dniach 4-5 września 2017 roku wśród uczniów i nauczycieli ZSEG rozprowadzano pomoce naukowe w postaci kalendarzyków i zakładek do książki. Zebrane środki w kwocie 204,50 zł w dniu 8 września 2017 roku zostały wpłacone na konto Fundacji na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych „POMÓŻ i TY”. 

Wielkie Zatorskie Żniwa Karpiowe, które odbyły się 17 września  2017 r., miały miejsce na Łowiskach wędkarskich Podolsze k/Zatora, dostarczyły mnóstwo atrakcji.

1 Września 1939 roku o świcie oddziały Wehrmachtu przekroczyły granice II Rzeczypospolitej, rozpoczynając II wojnę światową. 17 września 1939 roku realizując ustalenia tajnego protokołu do Paktu Ribbentrop-Mołotow, Armia Czerwona zaatakowała Polskę.

POMOC SOCJALNA DLA UCZNIÓW 2017/2018

Informujemy, że dyplomy, świadectwa oraz informacje o wynikach egzaminów będą wydawane absolwentom ZSZ w dniu 25 sierpnia (piątek) od godziny 1000 w sekretariacie młodzieżowym szkoły.
Po odbiór proszę się zgłosić z dowodem osobistym lub legitymacją szkolną.

W dniu 24 czerwca 2017 roku absolwenci Zespołu Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych klasa Technikum Gastronomicznego, rocznik maturalny 1992 zorganizowali spotkanie klasowe 25 lat po maturze.

Nasz wspólny wyjazd do Limanowej miał być pierwszym tego typu wypadem integrującym klasę.

Wykaz imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach programu "Lato w mieście - bezpieczne wakacje Tarnów 2017"

Czerwiec - Lipiec

Sierpień - Wrzesień

 

Słowa uznania i gratulacje otrzymali nasi uczniowie: Karolina Kostrzyńska, Kamil Borek, Konrad Wolański – kl. II DH, Joanna Michoń, Marcin Hamernik – kl. I TM, Dominika Rokosz – kl. I TE oraz Piotr Chrobak i Mateusz Stachura – kl. III TD, którzy 9.06.2017 r. wystąpili w programie artystycznym w ramach tegorocznych Dni Lwowa w Tarnowie. Uroczystość zorganizowana przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo- Wschodnich pod kierunkiem p. Bogusławy Romaniewskiej w Sali Lustrzanej zgromadziła, jak zwykle, wielu gości z Ukrainy, Wrocławia, Krakowa i Tarnowa, którzy mieli okazję zapoznać się z historią Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Biblioteka Zespołu Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Tarnowie wraz z Biblioteką Uczelniana Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Tarnowie zorganizowała 09.06.2017 r. z okazji Dnia Dziecka akcję „Cała Polska Czyta Dzieciom”. W imprezie uczestniczyły dzieci wybranych oddziałów przedszkoli oraz uczniów początkowych klas szkoły podstawowej z Tarnowa. Jednym z głównych elementów wydarzenia, odbywającym się pod hasłem „ Snuj się bajeczko, snuj”, było wykonanie wspólnie przez dzieci dużej, składanej, kolorowej książki. Okazało się to sporym wyzwaniem, ale i atrakcją dla dzieci a było poprzedzone prezentacją multimedialną na temat historii i rozwoju książek.