ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Okres nauki: 3 lata

Podbudowa: szkoła podstawowa

Język obcy – język angielski

Zawód pracownika obsługi hotelowej daje szanse zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się branży hotelarskiej.
Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez pracownika obsługi hotelowej należą czynności porządkowe w części gastronomicznej i noclegowej obiektu hotelowego, wykonywanie prac związanych z dbałością o urządzenia i tereny rekreacyjne, wykonywanie prac pomocniczych związanych z obsługą gościa hotelowego, a także wykonywanie prac związanych z działalnością pralni hotelowej. Do pozostałych zadań pracownika obsługi hotelowej należą pomoc w obsłudze gości hotelowych oraz obsługiwanie kongresów, targów, zjazdów i innych imprez na terenie obiektu noclegowego.
Typowymi miejscami pracy pracownika obsługi hotelowej będą obiekty bazy noclegowej, tj. hotele, motele, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy, gościńce, schroniska, kwatery prywatne itp. Absolwent tego kierunku może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych.

W trakcie kształcenia uczeń zdaje egzamin kwalifikacyjny „Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie” – egzamin potwierdzający kwalifikację po zakończeniu drugiego semestru klasy trzeciej.

Po uzyskaniu dyplomu w zawodzie pracownik obsługi hotelowej, absolwent może kontynuować naukę, uzyskując wykształcenie średnie lub średnie branżowe, a po potwierdzeniu dodatkowej kwalifikacji może otrzymać dyplom technika hotelarstwa.