ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Okres nauki: 5 lat

Podbudowa: szkoła podstawowa

Języki: język angielski, język niemiecki

Przedmioty rozszerzone: 1. język angielski
2. matematyka/geografia (wyboru drugiego przedmiotu rozszerzonego dokonują uczniowie w kl. I)

 

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika hotelarstwa należą wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego w różnych rodzajach i kategoriach bazy hotelowej na stanowiskach w recepcji, służbie pięter, gastronomii - organizowanie usług gastronomicznych oraz prawidłowe obsługiwanie konsumenta, w tym serwowanie śniadań. Do pozostałych zadań należą: organizowanie i obsługiwanie kongresów, targów, zjazdów i innych imprez, organizowanie podstawowych usług turystycznych i rekreacyjnych na życzenie gości. Ponadto: zbieranie danych, gromadzenie informacji, kreowanie rozwoju i planowanie różnego rodzaju usług hotelarskich.
Typowymi miejscami pracy technika hotelarstwa będą obiekty bazy noclegowej, tj. hotele, motele, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy, gościńce, schroniska, kwatery prywatne itp. Absolwent tego kierunku może być również zatrudniony w organach administracji samorządowej zajmujących się usługami hotelarskimi, a także w organizacjach i stowarzyszeniach branżowych. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych.

W pięcioletnim cyklu kształcenia uczeń może uzyskać tytułu technika hotelarstwa po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji wyodrębnionych w ramach zawodu:
„Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie” oraz „Realizacja usług w recepcji”.