A A A

DRODZY KANDYDACI!

Przed Wami nowy etap życia, który będzie miał duży wpływ na Waszą przyszłość. Wybór szkoły, która pomoże Wam zdobyć rzetelną wiedzę, rozwinąć zainteresowania i osiągnąć sukces to poważna decyzja. Miej pewność, że jest ona trafna!
Jesteśmy szkołą z ponad 100 letnią tradycją kształcącą w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa, kelner, technik żywienia i usług gastronomicznych, cukiernik, kucharz.
Szkoła usytuowana jest w centrum miasta, co jest dużym udogodnieniem dla uczniów dojeżdżających. Posiadamy doskonale przygotowaną kadrę oraz dobrze wyposażone pracownie zawodowe i ogólne. Procentuje to na egzaminach maturalnych oraz egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Zajmujemy wysokie miejsce w Polsce w Rankingu Egzaminów Zawodowych. Otrzymaliśmy również tytuł "Szkoły mistrzów" w zawodzie technik hotelarstwa, za 100% zdawalność egzaminu zawodowego.

W rankingu techników opublikowanym przez portal edukacyjny Perspektywy 2018 nasze Technikum nr 3 otrzymało SREBRNĄ TARCZĘ  i zajęło 24 miejsce w województwie małopolskim. Pozostałe technika z Tarnowa zajęły odpowiednio: Technikum nr 4 im. T. Tertila w ZSM-E - 15 miejsce; Technikum nr 1 w ZST im. I. Mościckiego - 42 miejsce; Technikum nr 5 w ZSLiT im. J. Szczepanika 46 miejsce; Technikum nr 7 w ZS Budowlanych - 55 miejsce; Technikum nr 9 w ZS Ekonomiczno-Ogrodniczych 81 miejsce. Pozostałe technika znalazły się poza pierwszą setką. 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, instytucje publiczne, tj. m. in. urzędy państwowe oraz jednostki handlowe i gastronomiczne, są zobowiązane do zapewnienia wsparcia niesłyszącym. W związku z tym uczniowie klas pierwszych lub drugich technikum, będą mogli uzyskać dodatkowe kwalifikacje potwierdzone certyfikatem, dotyczącym umiejętności komunikowania się w języku migowym.
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną dla uczniów. Z nami nie będziesz się nudzić, a nauka może stać się przyjemnością. Rozwijanie zainteresowań, pasji i uzdolnień uczniów stanowi atut naszej szkoły. Oferujemy nieodpłatne zajęcia pozalekcyjne m.in. w kołach: turystycznym, dziennikarskim - gazetka szkolna, Honorowych Dawców Krwi/PCK, miłośników poezji, strzelectwa sportowego i sekcjach rekreacyjno - sportowych oraz Szkolnej Giełdzie Papierów Wartościowych. Ponadto młodzież może podnosić swoje kwalifikacje uczestnicząc w organizowanych przez naszą szkołę kursach (barista, barman, obsługa kas fiskalnych itp.). 

 

Istota szkół branżowych w świetle zmian reformy edukacji

Jesteśmy w systemie elektronicznej rekrutacji.
Swoje konto w elektronicznej rekrutacji możesz założyć na stronie: malopolska.edu.com.pl/Kandydat. Jeśli miałbyś problemy z założeniem konta - w sekretariacie naszej szkoły uzyskasz pomoc.

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

 

Przyjdź, zobacz, zostań laughing