A A A

Dla uczniów - Jak się zalogować i korzystać Teams:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6-3bqqH2ks6AQMrzBMKia6V8TK_0TdtJ

Dla nauczycieli:
Jak zakładać zespoły:

https://www.youtube.com/watch?v=FsP-bBSDP20&feature=youtu.be

Edukacja zdalna z Teams:

https://ewangelista.it/teams/