A A A

Poniżej znajdują się narzędzia, które można wykorzystać do pracy zdalnej.

1. ZOOM

https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe

Instrukcja instalacji

Zakładanie konta w aplikacji zoom
https://www.youtube.com/watch?v=bPRUIafUyyc&feature=youtu.be

Tworzenie wirtualnego spotkania w aplikacji zoom
https://www.youtube.com/watch?v=hJpeYvwnVfk&feature=youtu.be

Jak dołączyć do wideokonferencji w aplikacji zoom
https://www.youtube.com/watch?v=UXUQAKhfOTQ&feature=youtu.be

2. WEBEX TEAMS

https://teams.webex.com

Instrukcja

 3. ZINTEGROWANA PLATFORMA EDUKACYJNA

Platforma edukacyjna wprowadzenie

Zintegrowana Platforma Edukacyjna