A A A

Wykaz nauczycieli ZSEG w Tarnowie 
wg stanu na dzień 1 września 2018 r.

Dyrektor szkoły: 
mgr Jerzy Feret

Zastępcy dyrektora: 
mgr inż. Bargieł-Kurowska Dorota
mgr inż. Agnieszka Jarzwiec

mgr Grażyna Łątka - kierownik kształcenia praktycznego

Nauczyciele:

 

Nazwisko, imię

Przedmiot(y)

mgr inż. Bargieł-Kurowska Dorota

przedmioty zawodowe ekonomiczne, handlowe, hotelarskie

mgr Bodzek Małgorzata

geografia

mgr Borszowska Magdalena

język angielski

mgr Bystrowska Małgorzata

język rosyjski, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Curyło Katarzyna

język niemiecki

mgr Dembicki Sebastian

wychowanie fizyczne

s. mgr Drobienko Marta

religia

mgr inż. Duda-Drożdż Elżbieta

przedmioty zawodowe gastronomiczne

mgr Dziuban Małgorzata

przedmioty zawodowe ekonomiczne, hotelarskie

mgr Jolanta Erazmus

język niemiecki

mgr Jerzy Feret

fizyka

mgr inż. Fior Renata

przedmioty zawodowe hotelarskie, handlowe

mgr Gałdyś Mirosława

matematyka

mgr Gawdzińska Krystyna

język polski

dr Gąsior Anna

język polski

mgr inż. Gdowska Elżbieta

przedmioty zawodowe gastronomiczne

mgr inż. Grzyb Janina

przedmioty zawodowe gastronomiczne

ks. mgr Gryzło Marcin

religia

mgr Gwóźdź Dominika

język angielski

mgr Hanus Józef

wychowanie fizyczne

mgr inż. Hołda Małgorzata

przedmioty zawodowe gastronomiczne

mgr Januś Zofia

przedmioty zawodowe gastronomiczne

mgr Jarząb Aleksandra

wychowanie fizyczne

mgr inż. Jarzwiec Agnieszka

przedmioty zawodowe gastronomiczne

mgr Jędrusiak Mirosław

przedmioty zawodowe ekonomiczne

mgr inż. Jurczyk Barbara

przedmioty zawodowe gastronomiczne

mgr Kania Urszula

wychowanie fizyczne

mgr Kawa Maria

przedmioty zawodowe gastronomiczne

mgr Kozłecka Mariola

biologia

mgr Kraus Anna

język niemiecki

mgr Krzemińska Małgorzata

język angielski

mgr Krzoska Justyna

język niemiecki

mgr Linard Anna

wychowanie do życia w rodzinie / religia

mgr Łątka Grażyna

przedmioty zawodowe ekonomiczne
kierownik szkolenia praktycznego

mgr Malec-Witek Marzena

przedmioty zawodowe ekonomiczne

mgr Małek Mirosława

matematyka

mgr Marszalska Marta

historia, WOS

mgr inż. Migdał Agnieszka

zajęcia praktyczne gastronomiczne

mgr Migduła Małgorzata

przedmioty zawodowe ekonomiczne, hotelarskie, informatyka

dr Nowak Beata

wychowanie fizyczne

mgr Nytko Beata

język angielski

ks. mgr Paciorek Piotr

religia

Mgr Pagacz Anna

geografia

mgr Paliga Agnieszka

język angielski

mgr Pojedyniec Anna

język polski

mgr Romańska Justyna

język angielski

mgr Salawa Agnieszka

wychowanie fizyczne

mgr Sienicka Maria

język polski

mgr Sikora Jadwiga

język migowy

mgr Skrabacz Małgorzata

język polski

mgr Smoleń Anna

matematyka, informatyka

mgr Sotomska Marta

przedmioty zawodowe hotelarskie

mgr Sowińska-Pochroń Barbara

przedmioty zawodowe ekonomiczne, handlowe

mgr Srebro Anna

język angielski

mgr inż. Stachura Elżbieta

przedmioty zawodowe gastronomiczne

mgr Stala Agnieszka

fizyka, geografia, informatyka

mgr inż. Stec Halina

przedmioty zawodowe gastronomiczne

mgr inż. Szczygiełek Aleksandra

przedmioty zawodowe gastronomiczne, chemia

inż. Sztorc Barbara

przedmioty zawodowe gastronomiczne

mgr Szuba Małgorzata

bibliotekarz

mgr inż. Teper Elżbieta

przedmioty zawodowe gastronomiczne

mgr Truty Barbara

matematyka

mgr Wojewoda Paweł

język angielski

mgr Wójcik Halina

przedmioty zawodowe ekonomiczne, handlowe

mgr Wróbel Renata

język niemiecki

mgr inż. Zaborowska Bogusława

przedmioty zawodowe gastronomiczne

mgr Marianna Załoga

przedmioty zawodowe gastronomiczne

mgr Zawadzka Marta

biologia
pedagog szkolny

mgr inż. Zięba Elżbieta

przedmioty zawodowe ekonomiczne, handlowe, hotelarskie