A A A

DYREKTOR SZKOŁY: mgr inż. Dorota Bargieł-Kurowska

ZASTĘPCA DYREKTORA SZKOŁY: mgr inż. Elżbieta Zięba

ZASTĘPCA DYREKTORA SZKOŁY: mgr inż. Agnieszka Jarzwiec

KIEROWNIK KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO: mgr Grażyna Łątka