A A A

 

  Wyróżnienie za upowszechnianie zaleceń "Europejskiego kodeksu walki z rakiem" oraz wzorowe prowadzenie edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży 
   Certyfikat za zaangażowanie w projekt "Lepsze praktyki dla nauczycieli kształcenia zawodowego". Opole, 2015.
   Certyfikat za upowszechnianie zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych oraz prowadzenie edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży. Tarnów, 27 marca 2014 r. 
 euro-cedrtyfikat  Branżowy Euro Certyfikat Jakości Akademii Kelnerskiej Grzegorza Górniaka za stworzenie szansy poszerzania umiejętności praktycznych pracowników oraz podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w branży gastronomicznej.  Puławy, 14.12.1013 r.
certyfikat PTD Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dietetyki za zaangażowanie i udział w programie edukacyjno - badawczym "Mądre żywienie, zdrowe pokolenie", Warszawa 31.01.2013 r.
podravka Certyfikat Fundacji Kapituły Szefów Kuchni, z zakresu nowych trendów kulinarnych "Dzień z Podravką". Tarnów, 26.10.2011 r.
Grecja1a Certyfikat GENIKO LYKEIO KAMATEROU, Kamatero, Grecja, dotyczący współpracy w projekcie Comenius "I want to tell you fairy tale..." oraz międzynarodowego spotkania szkół współpracujących w Grecji w okresie od 22.06.2011 do 27.06.2011.
Bugaria1a Certyfikat VOCATIONAL SCHOOL "PROF. DR ASSEN ZLATAROV", Vidin, Bułgaria, dotyczący współpracy w projekcie Comenius "I want to tell you fairy tale..." oraz międzynarodowego spotkania szkół współpracujących w Bułgarii w okresie 10.04.2011 - 14.04.2011.
Rumunia2a Certyfikat COLEGIUL NATIONAL "CORIOLAN BREDICEANU", Lugoj, Rumunia, dotyczący współpracy w projekcie Comenius "I want to tell you fairy tale..." oraz międzynarodowego spotkania szkół współpracujących w Ruminii o okresie od 29.09.2010 do 2.10.2010.
Rumunia1a Certyfikat THE ADVENTIST THEOLOGICAL HIGHSCHOOL, Craiova, Rumunia, dotyczący współpracy w projekcie Comenius "I want to tell you fairy tale..." oraz międzynarodowego spotkania szkół współpracujących w Rumunii w okresie od 26.09.2010 do 29.09.2010.
Turcja1a Certyfikat IZMIT MUALLIN NACI HIGHTSCHOOL, Turcja, dotyczący współpracy w projekcie Comenius "I want to tell you fairy tale..." oraz międzynarodowego spotkania szkół współpracujących w Turcji w okresie 9.11.2009 - 13.11.2009.
Krajowa Odznaka Jakości przyznana przez Krajowe Biuro Programu eTwinning za udział w międzynarodowym projekcie "Jewish traces in our Town", październik 2009.
Krajowa Odznaka Jakości przyznana przez Krajowe Biuro Programu eTwinning za udział w międzynarodowym projekcie "Un mois pour une affiche", maj 2009.
Krajowa Odznaka Jakości przyznana przez Krajowe Biuro Programu eTwinning za udział w międzynarodowym projekcie "European Christmas - comparing Christmas traditions and food", maj 2009.
EQL Un mois Europejska Odznaka Jakości przyznana przez Krajowe Biuro Programu eTwinning za realizację międzynarodowego projektu "Un mois pour une affiche", październik 2009.
Europejska Odznaka Jakości przyznana przez Krajowe Biuro Programu eTwinning za realizację międzynarodowego projektu "European Christmas - comparing Christmas traditions and food", październik 2009.
Europejska Odznaka Jakości przyznana przez Krajowe Biuro Programu eTwinning za realizację międzynarodowego projektu "Jewish traces in our Town", październik 2010.
Prestiżowe wyróżnienie dla szkoły w XI edycji konkursu "EUROPRODUKT" - kategoria "Inicjatywa edukacyjna" organizowanego przez Polskie Towarzystwo Handlowe, Fundację Rozwoju Systemu Edukacji pod patronatem m.in. Ministerstwa Edukacji Narodowej za realizację projektu językowego SocratesComenius w roku szkolnym 2005/2006 nt. "Wchodzimy na rynek pracy. Analiza porównawcza dokumentów aplikacyjnych w Polsce i Bułgarii". Warszawa, czerwiec 2007 rok.
Europass1a Europass-Mobilność jest standardowym dokumentem europejskim, który ma na celu przedstawienie szczegółowych informacji na temat treści oraz rezultatów (rozumianych jako zdobyte umiejętności lub kompetencje bądź też osiągnięcia w nauce) okresu kształcenia, który dana osoba, niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia i statusu zawodowego, spędziła w innym kraju europejskim (UE/EFTA/EOG oraz kraje kandydujące) w celach edukacyjnych.Dokument Europass-Mobilność został ustanowiony decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji (Europass).W naszej szkole dotychczas Krajowe Centrum Europass potwierdziło 76 dokumentów Europass – Mobilność dla naszych uczniów i nauczycieli uczestniczących w projektach międzynarodowych.
Bugaria2006a Certyfikat EUROSTANDARD PRIVATE BUSINESS SCHOOL, Sofia, Bułgaria, dotyczący współpracy w projekcie Socrates Comenius "We enter the job market - tche comparative analysis of application documents in Poland and Bulgaria" oraz międzynarodowego spotkania szkół współpracujących w Bułgarii w okresie 16.02.2006 - 28.02.2006.
 
 

 

Certyfikat SZKY PROMUJĄCEJ HONOROWE ODDAWANIE KRWI- Szkoła zrealizowała scenariusze lekcji w ramach akcji "Twoja krew,moje życie", przyczyniając się tym samym do uzupełnienia wiedzy na temat Honorowego Oddawania Krwi kształtowania pozytywnych postaw prospołecznych. Certyfikat został przyznany dla poszczególnych specjalności Technikum nr 3 i Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie.